انتقاد70 عضو کنگره آمریکا از صدای امریکا

 

70 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه ای به باراک اوباما از فعالیت صدای آمریکا (VOA) به شدت انتقاد کرده و مدعی شدند «ایران در مدیریت شبکه VOA نفوذ کرده است». متقابلاً مدیران VOA با تکذیب این نظر تصریح کردند که علت پخش برخی تولیدات اینترنتی علیه جمهوری اسلامی ایران در دوره اغتشاشات خیابانی، غیر مستند و ساختگی بودن این طیف از تولیدات بوده است.

درنامه 70 نماینده کنگره به اوباما آمده است: گرچه تحریم های اقتصادی و تلاش برای انزوای ایران در جامعه بین المللی ضروری است اما معتقدیم بزرگ ترین ضربه به جمهوری اسلامی توسط مخالفان زده می شود و دولت آمریکا باید در کنار این گروه مبارز بایستد... ما خواهان بررسی سوء مدیریت در بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. بودجه این رسانه توسط دولت آمریکا تأمین می شود اما ظاهراً از سوی دولت ایران هدایت می شود. ضعف فاحش و آشکار در خصوص مدیریت، کارکنان، محتوا و مطالب این رسانه وجود دارد. تا جایی که نه تنها به مبارزین راه آزادی و کسانی که در جستجوی حقوق بشر هستند کمک نمی کند، بلکه به آن ها ضرر هم می رساند.

درباره این ادعا آلکس بلیدا مدیر بخش فارسی صدای آمریکا توضیحاتی ارائه کرد و از جمله درباره این انتقاد که «چرا شما مانند کانال چهار انگلیس با فردی که عضو بسیج در ایران و پناهنده معرفی شد و نسبت به سرکوب ها ابراز ندامت کرد، مصاحبه نکردید و درخواست مصاحبه را رد کردید»، گفت: سردبیر ما نسبت به درستی گفته های آن فرد مطمئن نبود. شک ما هنگامی بیشتر شد که از او سأال ساده درباره هویتش کردیم و این سأال ساده ای است که هر کسی در موقعیت او باید جواب آن را می دانست. اما او پاسخی نداشت.

وی درباره امتناع از مصاحبه با فردی به نام محمدرضا مدحی که در بانکوک خود را سپاهی و نادم معرفی کرده بود گفت: ما تنها از یک مصاحبه ]مصاحبه نامبرده با بانکوک پست[ آگاهیم. هیچ رسانه ای نتوانست با او ارتباط برقرار کند. سردبیر ما نسبت به اعتبار این شخص که خود را فردی مهم معرفی می کرد، مطمئن نبود.

الکس بلیدا همچنین گفت: اگر ما مرتکب خطایی شویم، آن را می پذیریم و درصدد جبران آن برمی آییم اما به دیگران اجازه نخواهیم داد از آنچه ما انجام می دهیم تصویری بی اساس و ناعادلانه و مزخرف ارائه دهند.

استیو ردیش از دیگر سردبیران ارشد صدای آمریکا هم در واکنش به ادعای نماینده کنگره، این ادعا را مزخرف توصیف کرد.