رجانیوز:
در حاشیه سفر نامزد ندا آقا سلطان به اسرائیل
بازی موش و گربه سبزها برای پاک کردن لکه ننگ!

 

با افشای نیات پلید سران جریان سبز در وابستگی بی چون و چرا به دشمنان نظام اسلامی، تازه ترین سناریوی طراحی شده این جریان بر این منوال استوار شده که با راه اندازی سیاه بازی های سیاسی و طرد و آشتی های پیدا و پنهانراهی برای بازگشت دوباره فتنه گران به میان مردم انقلابی ایران بیابند.

به گزارش رجانیوز، در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی تمامی برنامه های دیکته شده غرب را در طی 10 ماه گذشته بدون هیچ غلط و اشتباهی پیاده کرده و حتی شدیدتر از دشمنان نظام به مبانی نظام اسلامی و اقتدار انقلاب ضربه زده اند در تازه ترین سناریوی ساختگی، دشمنان شناخته شده ای چون ابوالحسن بنی صدر دست به برائت از میرحسین و کروبی زده اند تا با این کار و نشان دادن دشمنی خود با دو عنصر فریب خورده سیاسی آنان را هنوز در درون نظام و پایبند به اهداف آن نشان داده و توافقات پشت پرده درباره بازگرداندن فریب خوردگان آمریکا به آغوش نظام را عملی کنند.

از سوی دیگر، پس از سفر و دیدار کاسپین ماکان، نامزد ندا آقا سلطان باشیمون پرز رئیس رژیم صهونیستی به یکباره برخی حامیان جریان سبز در خارج و نیز بلندگوهای آنان در داخل کشور نارضایتی خود را از این دیدار اعلام کرده و از اسرائیل تبرّی جستند. مادر و خانواده ندا آقا سلطان نیز از قافله عقب نمانده و به نمایندگی از مردم ایران این سفر را محکوم کردند.

اما در حالی که خود کاسپین ماکان نیز سفر خود را شخصی و حقیقی دانسته و نه حقوقی! اما با این حال کسانی چون نویسندگان سایت متعلق به مهاجرانی و نیز اصلاح طلبان داخل ایران فراموش کرده اند که تا پیش از این هیچ رد و نشانی از شخصی به نام "ماکان" در داخل و خارج از کشور نبود و این هجمه رسانه ای سبزها بر علیه نهادهای انقلاب بود که از جوانکی پر شر و شور شخصی معروف ساخته و وی را عازم دیدار با شیمون پرز کرد.

همچنین، حامیان "سبز" فراموش کرده اند که اعلام برائت از سران رژیم غاصب اسرائیل آن هم در جایی که ماهیانه میلیون ها دلار از طرف این رژیم و دولت آمریکا به این جریان و بازوهای رسانه ای آن پرداخت می شود نمی تواند لکه
ننگی را که یکی از اعضای حامیان اصلاح طلبی به راه انداخته اند بزداید.