محاکمه حامی فرقه سبز در پاریس

 

محمود ائمی با نام جعلی "محمود اعلمی" و نام مستعار"محسن عباسی" پناهنده از ایتالیا و ساکن "اورسوراواز-فرانسه" به همراه "حسین امینی قلی پور" به جرم آتش کشیدن "صدیقه مجاوری" و چند تن از منافقین در 17 ژوئن 2003 ، روز جمعه 2 آوریل 2010 برابر با 13 فروردین 1389 در دادگاه پاریس محاکمه شدند.

به گزارش جوان آنلاین این دومین محاکمه پس از دستگیری آنان توسط پلیس فرانسه در ژوئن 2003 است.

دادگاه اول آنان که به درخواست مدعی العموم(دادستانی کل پاریس) در سال 2007 تشکیل شده بود با 2 سال حبس برای آنان می بایست در نظر گرفته میشد.

در دادگاه روز جمعه دوم آوریل دادستان درخواست 3 سال حبس برای آنان نمود.

گفتنی است که این دو تروریست از چهره های خطرناک و برجسته گروهک تروریستی منافقین برعلیه جداشدگان و ایرانیان در اروپا و عراق به شمار می روند.

" محمود اعلمی(اعلامی)" که همان محمود ائمی (عضو مرکزیت منافقین ) است و با نام محسن عباسی فرمانده لشگر! رجوی در عراق شناخته می شود در کشتار کردها و پیشمرگهای اتحادیه میهنی کردستان عراق نقش مستقیم داشته و در اروپا نیز جزو فرماندهان جوخه ترور منافقین است که بر علیه "جداشدگان" فعالیت مستمر و تعیین کننده دارد. وی همچنین از حامیان خاص فرقه سبز در اروپا می باشد و کمکهای شایان توجهی به آنها تاکنون کرده است.