جدیدترین پیشنهادات مطرح شده اصلاح طلبان برای سال 89

 

یک منبع آگاه از بررسی پیشنهادی در جلسات جبهه دوم خرداد خبر داد که هدف آن ایجاد اصطکاک شدید میان نیروهای جریان اصولگراست.

این منبع آگاه در گفتگو با جوان گفت:در جلسات اخیر جبهه دوم خرداد که جهت بررسی استراتژی های این جبهه در سال 89 و انتخابات شوراها برگزار شده ضمن تاکید بر اتخاذ استراتژی چراغ خاموش برای حضور در چهارمین دوره انتخابات شوراها پیشنهاد شده است که این جریان در قبال موضوعات مختلف سکوت پیشه کرده و این روند را تا آستانه انتخابات شوراها ادامه دهد.

وی همچنین گفت :در این جلسات پیشنهاد شده است سکوت در این برهه دو مزیت می تواند اول این که بخش عمده ای از برنامه های ما را کتمان و تبعات منفی آن را در افکار عمومی مهار خواهد کرد .دوم هم این که با سکوت ما و تدابیری که داریم می توانیم اصطکاک و انشقاق را به سطح اصولگریان بکشانیم.

این منبع آگاه همچنین گفت که اصلاح طلبان مهمترین عامل در ایجاد شکاف میان اصولگرایان را رو در رو قرار دادن مجلس و دولت عنوان کرده و تصریح کرده اند،ما می توانیم با توجه به وجود فراکسیون اقلیت بخشی از خط دهی ها به تعدادی از نمایندگان و همچنین جهت دهی به تعدادی از خبرنگاران همسو را پی گیری و خط شکاف را عملی سازیم.

وی در ادامه تبدیل ساختن برخی لوایح و طرح های موجود در مجلس را به «جبهه مخاصمه» علیه دولت،یکی از پیشنهادات مطرح شده دیگر در این جلسه عنوان کرد.