مشاور کروبی، مردم را به دو دسته "باکیفیت" و "بی‌کیفیت" تقسیم کرد

 

عباس عبدی در اظهاراتی توهین‌آمیز مدعی شده است رای اصلاح‌طلبان "باکیفیت‌تر" از رای اصولگرایان است!

به گزارش شبکه ایران، در ادامه اهانت ها به ملت ایران که به دنبال انتخاب آنان در انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز شده است، عباس عبدی از تقسیم‌بندی شهروند درجه 1 و درجه 2 دفاع کرده و مدعی شده که هر چند اصلاح طلبان رأی کمتری در آن انتخابات آورده‌اند اما رأی آن‌ها با کیفیت‌تر است!

مشاور مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، در گفت وگو با یک سایت آلمانی، بدون اشاره به ریزش هواداران طیف اصلاحات به واسطه رویکرد آن، گفته است: "قطعاً رأی طرف دولت به نسبت آن 13 میلیون ریزش کرده. ضمن اینکه کیفیت این دو رأی با هم بسیار متفاوتند. کیفیت رأی کسی که انتخاب شده هم به لحاظ افراد رأی دهنده که کیفیت اجتماعی-اقتصادی شان پایین تر است و هم به لحاظ انگیزه ها و دفاع از آن رأی که غالب آنان کم انگیزه و منفعل هستند، با رأی طرف مقابل متفاوت است. رأی دهندگان طرف مقابل و آن 13 میلیون که می گویند، به لحاظ کیفیت و سطح اجتماعی بالاتر هستند. فقط نباید به عدد نگاه کنند".

آقای عبدی همچنین در سخنانی توهین‌آمیز، جامعه آمریکا را برتر از جامعه ایران دانسته و در دفاع از آن عنوان کرده که در آمریکا تقسیم بندی شهروندان به "درجه یک" و "درجه دو" وجود دارد و شهروندان درجه یک نتیجه انتخابات را رقم خواهند زد.

این اظهارات مشاور آقای کروبی درحالی مطرح می‌شود که طیف افراطی اصلاح‌طلبان همزمان با ادعای برابری و مساوات شهروندان، مدعی هستند که دموکراسی غربی، یگانه راه پیشرفت و توسعه جامعه است.

این تفکرات تا جایی پیش رفت که ابراهیم اصغرزاده، عضو وقت حزب مشارکت در سخنانی توهین آمیز گفت: "اگر مردم بخواهند، حتی علیه خدا هم می شود راهپیمایی کرد!"

بر مبنای همین برداشت از مردمسالاری و دموکراسی بود که حزب متبوع آقای عبدی (حزب مشارکت) با تاکید بر تساوی همه مردم، شعار "ایران برای همه ایرانیان" را برای تبلیغ خود برگزیده است اما اکنون و با سخنان مشاور آقای کروبی، پشت پرده این شعار روشن شده است.

بنابر نوشته کیهان، عبدی اواخر بهمن ماه سال گذشته در یک مصاحبه تصریح کرده بود: "جریان اصلاحات بیش از آن که مبتنی بر عقلانیت باشد مبتنی بر احساسات است و شعارها بازیچه طرف مقابل شده است. این جریان مانند کامیونی است که در سراشیبی دنده خود را خلاص کند و دیگر قابل کنترل نباشد