انتظارات شاهزاده فراری از فرقه سبز

 

شاهزاده ناکام خواستار همکاری بیشتر جنبش سبز برای تغییر نظام جمهوری اسلامی شد!

رسالت نوشت؛ رضا ربع پهلوی که هفته گذشته خود را جزء مالکین اولیه جنبش سبز معرفی کرده بود در جدیدترین افاضات خود در مصاحبه با یک سایت خبری فرانسوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نهایت همکاری ایده آل میرحسین موسوی با شما چیست، گفت: به نظر من موسوی و مجموعه جنبش سبز می‌توانند یاری رسان من باشند تا بتوانیم نظام دیگری را جایگزین جمهوری اسلامی کنیم.

شاهزاده در حسرت تاج و تخت در پاسخ به سوالی درباره نظرش نسبت به فرقه ضاله بهائیت گفت: بهائیت مورد تائید کامل من است و نباید محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد شود