آقای موسوی بیخودی خودت را ضایع نکن! (خبر ویژه)


مأمورمشترک موساد و جاسوس که از حامیان دو آتشه میرحسین موسوی در فتنه پس از انتخابات به شمار می رود، از او خواست ولو به صورت تاکتیکی از امام خمینی دفاع نکند.
نوری زاده در گفت وگو با صدای آمریکا اظهار داشت: آقای موسوی از وفاداری به میراث آیت الله خمینی و انقلاب سخن می گوید. این برای مخالفان معنایی ندارد. دوران آقای خمینی برای اپوزیسیون دوران درخشانی نیست که آرزوی بازگشت به آن دوره را بکنند.
این سلطنت طلب مرتبط با لانه جاسوسی آمریکا که در کودتای ناکام کاظم شریعتمداری علیه حضرت امام مشارکت داشت، اضافه کرد: به نظر من آقای موسوی و مشاورانش اگر برای این مسئله بخواهند سرمایه گذاری کنند اشتباه زیادی می کنند چون به هر حال عملکرد حاکمیت، امروز به مراتب به عملکرد آقای خمینی نزدیک تر است تا آن چه را که آقای موسوی و دوستانش علاقمندند در ایران برقرار شود. بنابراین باید گفت آقای موسوی شاید به خاطر خلع سلاح مخالفانش و دستگاه حاکمیت ناچار شده به آقای خمینی متوسل بشود اما این نوعی شمشیر دو لبه است و می تواند طرفداران موسوی را آزرده کند. این سلاح خوبی نیست که موسوی بخواهد با آن با مخالفانش و حاکمیت مبارزه کند. دوران آقای خمینی هیچ مسئله درخشانی ندارد. او نباید صحبت از آقای خمینی بکند.