دیدار پنهانی کروبی با مخالفان امام (ره)

 

مهدی کروبی دیدارش با اعضای نهضت آزادی و گروهک ملی - مذهبی ها را رسانه ای نکرد!

روزنامه رسالت نوشت:شنیده شده روز پنج شنبه تعدادی از عناصر گروهک ملی - مذهبی و بقایای نهضت غیر قانونی آزادی به دیدار کروبی رفته و از ایستادگی و مقاومت کروبی در برابر نظام از وی قدردانی کرده اند!.

کروبی هم در این دیدار از اعضای نهضت آزادی که حضرت اما آنها را ضد نظام و طرفدار وابستگی کشور به آمریکا معرفی کرده اند قدردانی کرده و خواستار همگرایی بیشتر معترضین به نظام شده است.

کروبی که در این دیدار از دستاوردهای مقاومت چند ماه گذشته خود و موسوی در حوادث بعد از انتخابات دلگیر به نظر می رسید گفته است متاسفانه به جز آزادی نیم بند زندانیان که احکام سنگینی را همچون گیوتین بالای سر خود دارند علامت مثبتی از سوی حاکمیت دیده نمی شود ولی ما همچنان روی مواضع و نظرات خود ایستاده ایم.گفتنی است سایت سحام نیوز که کوچکترین مواضع و تحرکات سیاسی کروبی را با آب و تاب منعکس می کند پس از گذشت48 ساعت از این دیدار تاکنون از انعکاس خبر این ملاقات خودداری کرده است.