دخالت کیسینجر در ترور مخالفان دیکتاتورها

 

براساس اسناد فاش شده ، وزیر امورخارجه پیشین امریکا در ترور مخالفان سیاسی در دیکتاتوری های امریکای لاتین دست داشت.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، یک پیام دیپلماتیک که اخیرا فاش شده است نشان می دهد هنری کیسینجر ، وزیر امورخارجه پیشین امریکا، در اقدام دیکتاتورهای سابق کشورهای امریکای لاتین برای ترور مخالفان سیاسی شان همکاری داشته است .

براساس این سند ، کیسینجر به مسوولان وقت وزارت امورخارجه امریکا دستور داد از انتشار هشدارهای جدید به مقامات شیلی ، اوروگوئه ، و آرژانتین برای ممانعت از ترور مخالفان خودداری کنند. درست چند روز پس از این دستور هنری کیسینجر ، عمال دولتی شیلی یکی از مخالفان سیاسی شان را با بمب گذاری در خودروی او ترور کردند.

این سند به سپتامبر سال هزار و نهصد و هفتاد و شش مربوط است. این درحالی است که هنری کیسینجر در مقام وزیر امورخارجه وقت امریکا مسوولیت داشت به نظامهای دیکتاتوری امریکای لاتین از جمله حکومت نظامی شیلی بگوید که برای ترور مخالفانشان در سراسر جهان تلاش نکنند. این درحالی است که در ان زمان دستگاههای اطلاعاتی نظامهای دیکتاتوری در کشورهای امریکای لاتین با همسویی با یکدیگر به حذف مخالفان سیاسی شان از طریق مختلف مبادرت می کردند.