ناراحتی جناب بهاءالله از شکست برادران بعثی در انتخابات عراق! (خبر ویژه)

موفقیت دوستان و متحدان ایران در انتخابات پارلمانی عراق و شکست جریان سکولار وابسته به رژیم سعودی و انگلیس و آمریکا، صدای حلقه ماسونی لندن (با محوریت مهاجرانی) را درآورد.
سایت وابسته به این حلقه ماسونی در خبری جعلی که ظاهرا به نیابت از وزارت خارجه انگلیس تنظیم شده، از قول منابع عراقی مطلع(!) مدعی شد سیاستمداران شیعه عراق از دخالت ایران در انتخابات آن کشور ناراضی هستند. «جرس» به شیوه تبلیغاتی آمریکا و انگلیس، سپاه پاسداران را متهم به مداخله در امور عراق کرد.
سایت وابسته به مهاجرانی درد واقعی خود را نگفت و آن هم این که با وجود هزینه های گزاف سعودی، آمریکایی و انگلیسی، جریان سکولار همانند ایران در انتخابات عراق هم ناموفق ماند و اکثریت لازم برای تشکیلات را به شیعیان همسو با جمهوری اسلامی واگذار کرد.
ادعای مداخله در امور عراق در حالی است که اغلب گروه های سیاسی، قومی و مذهبی گوناگون در عراق بهترین روابط برادرانه و توام با احترام متقابل را با جمهوری اسلامی دارند. جرسی ها روی جریان بعثی- سکولار شرط بندی کرده بودند و البته این امر چیز غریبی نیست چنان که بهاءالله مهاجرانی به هنگام حضور در وزارت ارشاد دولت خاتمی به تخطئه ملت ایران و به جانبداری از صدام حسین (رئیس وقت حزب بعث) پرداخته و مدعی شده بود جنگ ]دفاع[ ملت ایران در مقابل رژیم بعث برادرکشی بود! طبیعی است که وقتی برادران بعثی جناب بهاءالله همانند هم قطاران وی در ایران با بد گمانی و رویگردانی مردم مواجه می شوند، مهاجرانی نباید خیلی حال خوبی داشته باشد و از این اتفاق استقبال کند.
بعثی ها و سکولارهای عراق نیز طی هفته های اخیر حملات تبلیغاتی مشابهی را علیه جمهوری اسلامی ایران سامان دادند تا بی آبرویی خود نزد ملت مظلوم عراق را به ایران نسبت دهند.
شایان ذکر است جوسازی و جنگ روانی سایت جرس علیه جمهوری اسلامی عینا در سایت «امروز» وابسته به سازمان مجاهدین (انقلاب) و حزب مشارکت منتشر شد.