رئیس ستاد ارتش اسرائیل در درگیری با ایران جا زد (خبر ویژه)

یک مقام سابق وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از اختلاف شدید میان وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش این رژیم خبر داد و تصریح کرد: مخالفت گابی اشکنازی با عملیات نظامی علیه ایران، محبوبیت زیادی به وی در اسرائیل بخشیده است.
یوسی یهشواع (جانشین دان حالوتس رئیس سابق ستاد ارتش و مدیرکل وزارت جنگ به هنگام جنگ 33روزه با حزب الله) می گوید: تصمیم باراک برای برکناری اشکنازی از ریاست ستاد ارتش 10ماه قبل از پایان دوره چهارساله وی، هدیه ای به دشمنان اسرائیل است. برخی کشورهای اسلامی و عربی به ویژه حزب الله، حماس و ایران در کمین اسرائیل نشسته اند و این در حالی است که محافل نظامی اسرائیل از تشدید این اختلافات و احتمال نابودی تلاش های 3 سال گذشته به ویژه در زمینه آمادگی برای مقابله با چالش های آینده نگران هستند.
روزنامه الحیات از قول این کارشناس ارشد نظامی اسرائیلی گفت: تصمیم باراک برای ابلاغ پایان ریاست اشکنازی موجب از دست رفتن پشتوانه عمومی و مردمی باراک می شود زیرا او با کسی درگیر شده که برای پیشرفت ارتش اسرائیل اقدامات زیادی انجام داد. مخالفت اشکنازی با عملیات نظامی بر ضد ایران و سخنان جنگ طلبانه، محبوبیت زیادی به وی بخشیده است.
جانشین رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل همچنین با بیان اینکه اسرائیلی ها برکناری اشکنازی را از چشم نتانیاهو و ایهود باراک می بینند، اضافه کرد: اشکنازی معتقد است اسرائیل به تنهایی از عهده حمله نظامی به ایران برنمی آید.
به نوشته الحیات، «اختلاف باراک و اشکنازی، موقعیت اسرائیل برای مقابله با چالش های امنیتی را تضعیف می کند و این در حالی است که اسرائیل می کوشید توانایی خود برای مقابله با چالش های امنیتی در شمال (حزب الله) و جنوب (حماس) را به نمایش بگذارد.»
الحیات نوشت: اختلاف اخیر و تلاش برای برکناری اشکنازی، حاکی از کشمکش در نهادهای امنیتی است و برخی تحلیل گران این شرایط را برای اوضاع امنیتی اسرائیل خطرناک توصیف می کنند. یوسی یهشواع می گوید این وضعیت و تصمیم برای برکناری اشکنازی هدیه ای برای دشمنان ماست.