فوربس: هذیان گویی علیه ایران بیش از گذشته از نفوذ آمریکا کم می کند (خبر ویژه)

مجله آمریکایی فوربس با بیان اینکه «ایران هسته ای فقط مسئله آمریکاست نه چین و روسیه» تاکید کرد: تحریم ایران موضوعیتی برای این دو کشور ندارد و برخلاف آمریکا، این دو کشور نگران هسته ای شدن ایران نیستند.
فوربس به این پرسش که آیا همه کشورها، مخالف جاه طلبی و برنامه هسته ای ایران هستند، پاسخ منفی می دهد و تاکید می کند: هیچ توالی منطقی در سیاست آمریکا در قبال ایران دیده نمی شود. وقتی چین و روسیه عمیقا دغدغه ایران هسته ای را ندارند، آمریکا چگونه می تواند آنها را با تحریم همراه سازد؟
این نشریه همچنین می نویسد: واقعیت این است که ماجرای عراق، عملا اشتهای مداخله و جنگ طلبی آمریکا را به ته رسانده و تهران، مسکو و پکن را به شدت نیرومند کرده است. اگر هم برخی مقامات دم از جنگ می زنند، به خاطر برخی دیدگاههای راست و فشار اسرائیل است. اما در صورت حمله به ایران، متقابلا ایران هم به طور گسترده عراق و افغانستان را علیه آمریکا بی ثبات می کند، تنگه هرمز را می بندد و چاههای نفتی را هدف حمله قرار می دهد. بدین ترتیب اقتصاد دنیا و کشورهایی نظیر چین دچار هرج و مرج می شود.
نویسنده فوربس اضافه می کند: آمریکا فاقد توان لازم در جلب همکاری کشورها برای فشار به ایران است. بوش با اشغال عراق قمار کرد. این کار حساب شده نبود. هذیان گویی درباره عظمت آمریکا فقط به کاهش نفوذ آن می انجامد.