اوباما ایران هسته ای را پذیرفته اما مقابل اسرائیل نقش بازی می کند (خبر ویژه)

رئیس انستیتو خاور نزدیک در مسکو گفت عقلانی نیست که روسیه بخواهد با ایران دشمن تراشی کند و این کشور را علیه خود تحریک نماید.
یوگنی ساتانوفسکی معتقد است اگر روس ها در دشمنی با ایران با آمریکا همراهی کنند و ایران مجبور به مقابله شود، این توانایی را دارد که روسیه را به بی ثباتی بکشاند.
اگر ایران علیه روسیه اقدامی را آغاز کند، از تمامی امکانات لازم برای تاثیرگذاری منفی بر اوضاع امنیتی در روسیه برخوردار است و می تواند در جمهوری های خودمختار و مسلمان نشین داغستان و اینگوش علیه روسیه اقدام بکند و ضربه بزند. حتی در پایتخت روسیه نیز تعداد قابل توجهی شهروند مسلمان روسیه زندگی می کنند.
به گزارش دویچه وله، تحلیلگران امور ایران در روسیه خاطر نشان می کنند، «مسئله ایران» و تبدیل شدن روسیه برای ایران از یک کشور دوست، حامی و شریک منطقه ای، به کشوری مقابله کننده و مخالف، در حاکمیت روسیه شکاف ایجاد کرده است. بخشی از محافل سیاسی روسیه، مخالف صریح تحریم ها و همگامی روسیه با آمریکا هستند و اظهار می کنند که ایران و روسیه نیازی به «دشمن تراشی» ندارند.
یوگنی ساتانوفسکی، رئیس انستیتو خاور نزدیک در گفت وگو با دویچه وله درباره سیاست «مشترک روسیه و آمریکا» توضیح می دهد که «ترساندن ایران بی فایده است» و نهایتاً ایران اتمی خواهد شد و این مسئله را حتی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم پذیرفته است.
ساتانوفسکی در پاسخ به این پرسش که «اگر اوباما ایران هسته ای را پذیرفته، پس به چه دلیل سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران را مطرح می کند؟» می گوید: او یک سخنران برجسته است و فقط حرف می زند. در موقعیت فعلی او امکانی جز فشار بر ایران ندارد تا در ظاهر تعهداتی را که دولت قبلی آمریکا (بوش) به اسرائیل داده حفظ کند.
رئیس انستیتو خاورنزدیک روسیه معتقد است: اعمال تحریم علیه ایران بی فایده است و برنامه هسته ای این کشور با موفقیت اجرا خواهد شد. آمریکا و اروپا از تیررس ایران دور هستند و فقط در معرض خطر قرار دارند. آمریکا دنبال تضمین امنیتی برای اسرائیل است.