یأس سایت های ضد انقلابی از حضور فتنه گران در راهپیمایی

خبرگزاری فارس: سایت های ضد انقلابی که از حضور فتنه گران در راهپیمایی مایوس شده اند، به تناقض گویی افتاده و رو به دروغ گویی آورده اند.


به گزارش خبر گزاری فارس، این خفاشان که طاقت دیدن نور حضور حماسی مردم را ندارند، ابتدا سعی کردند، شور و اشتیاق مردم برای حضور در میدان آزادی تهران و خیابان های منتهی به آن ساعتی قبل از آغاز راهپیمایی را محدود به نیروهای بسیج کنند. این سایت ها ابتدا از پر شدن میدان آزادی توسط نیروهای حزب اللهی و بسیجی خبر دادند. اما مدتی نگذشت که ادعا می کنند میدان آزادی از سبزها پر شده است. این در حالی است که صدها دوربین خبرنگاران خارجی و داخلی نظاره گرند که انبوه مردم میدان آزادی و مسیرهای راهپیمایی را فرا گرفته اند و اثری از سبزهای آمریکایی و اموی نیست.
سایت های ضد انقلاب که کسی حتی از سبزهای ضد انقلاب، در میدان ها و مسیرهای اعلام شده آنها حاضر نشده، پیغام می دهند که به این میدان نروید، به فلان میدان بروید.بعد که در آن میدان و خیابان هم خبری از افراد نمی شود، می گویند به فلان میدان و خیابان هم نروید. اینجا پر از مامور است.
سایت های ضد انقلاب به نحو بی سابقه ای سر در گم شده اند.
سایت های ضد انقلابی اینک به دروغ نام برخی مکان ها را مطرح می کنند که مملو از سبزها است، ولی گزارش خبرنگاران فارس حاکی است، مردم مجالی برای حضور ضد انقلاب باقی نگذاشته اند.
بر اساس گزارش های دریافتی حضور مردم تا این ساعت بی سابقه است. مردم در شعارهای خود در دفاع از نظام ، رهبری و ابراز برائت از فتنه گران جدی هستند. مردم ایران در حال افزودن برگ زرین دیگری به تاریخ پر افتخار ایران اسلامی هستند.