کیهان نوشت:

شبکه آمریکایی سی ان ان در ارزیابی تظاهرات 50 میلیونی 22بهمن اعلام کرد: انقلاب و حکومت اسلامی با این تظاهرات نشان داد نه فقط ضعیف نشده بلکه از گذشته نیز قدرتمندتر شده و همچنان مشروعیت خود را حفظ کرده است.
سی ان ان با بیان اینکه تنش های پس از انتخابات را نباید با انقلاب اشتباه گرفت، گفت: رژیم پهلوی مشروعیت نداشت چون با کودتای انگلستان و آمریکا روی کار آمده بود ولی نظام فعلی ایران با وجود تنش ها نشان داد که مشروعیت خود را حفظ کرده است.
این شبکه تلویزیونی معروف آمریکا با اشاره به جدا شدن موسوی، خاتمی و کروبی از مسیر انقلاب اسلامی و خط امام تاکید کرد: موسوی، کروبی و خاتمی و برخی از مشابهان آنها از طرفداران آیت الله خمینی بودند ولی اکنون مواضع دیگری دارند. آنها به رغم اینکه خود را از هواداران بنیانگذار انقلاب می نامند ولی کاملاً از منش آیت الله خمینی فاصله گرفته اند زیرا آیت الله خمینی با احیاء و استقرار قوانین اسلامی در ایران، با نظام سیاسی غرب مخالفت کرد در حالی که جریان سبز خواهان لیبرالیسم و دمکراسی غربی است.
سی ان ان همچنین از قول عباس میلانی (از عناصر سلطنت طلب فعال در فتنه سبز) گفت: رژیم هیچ نشانه ضعف از خود بروز نداده است.
به گفته سی ان ان «به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی در هفته های اخیر قدرتمند تر از قبل هم شده باشد. مقامات ایرانی اعلام کردند به رغم مخالفت آمریکا و برخی کشورهای غربی، اورانیوم با خلوص بالا را در داخل تولید خواهند کرد».