پایگاه اینترنتی اسرائیل والی: ایران در تولید هواپیماهای بدون سرنشین جایگاه نخست را دارد

سرویس سیاسی-
پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان «اسراییل والی»، با توصیف پیشرفت های ایران در تولید هواپیماهای بدون سرنشین، اعلام کرد که ایران دارای جایگاه نخست این فناوری است.
این پایگاه اینترنتی با بیان این که جنگ تکنولوژیک میان اسراییل و ایران برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته آغاز شده است نوشت: پس از جنگ عراق با ایران، تهران به علت اقتضای زمانه به تدریج به دانش تولید هواپیماهای بدون سرنشین دست یافت.
«اسرائیل والی» با تاکید بر این که تردیدی در خصوص شایستگی های ایرانیان در ابداع هواپیماهای جدید وجود ندارد به الگوبرداری های ایران در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین اشاره کرد و افزود: اطلاعات فنی ایران به همراه دانش های مهندسان این کشور ترکیبی مناسب برای طراحی هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته تر ایجاد کرد.
بنابراین گزارش، اولین هواپیمای نامرئی بدون سرنشین ایران سفره ماهی نام دارد که گل سرسبد این ابداعات است.
همچنین این گزارش با تاکید بر این که ایرانیان در زمینه فناوری نانو پیشتاز هستند تصریح کرد: پیشرفت های ایران به گونه ای است که این کشور در جایگاه نخست تولید هواپیماهای بدون سرنشین قرار دارد.
اسراییل والی تصریح کرد: باید بدانیم پیشرفت های ایران واقعی است و به همین علت باید به این تلاش های ایرانیان به دید احترام نگریست.