عکس: توزیع ساندیس در بین خداجویان سبز!

 

توزیع ساندیس سبز در میدان آزادی!