اکبر پونز و ژنرال پینوشه جلاد شیلی هم آخور شدند (خبر ویژه)

اعطای جیره مزدوری به اکبر گنجی تحت عنوان دهان پرکن «مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی» به رسوایی تازه برای جریان شبه روشنفکری مدعی مبارزه با جمهوری اسلامی تبدیل شد.
به تازگی موسسه آمریکایی موسوم به کیتو (KATO) اعلام کرد جایزه میلتون فریدمن را به مبلغ 500 هزار دلار به گنجی اختصاص می دهد. این خبر به طور وسیع از سوی رسانه های ضدانقلاب و حامیان فتنه سبز در عرصه اینترنت منتشر شد. این در حالی است که «میلتون فریدمن» از نظریه پردازان موسسه کیتو، دارای سوابق همکاری گسترده با ژنرال پینوشه دیکتاتور و جلاد شیلی است. پینوشه در سال 1971 دولت انقلابی و مردمی سالوادور آلنده را با کودتای حمایت شده از سوی سازمان سیا و همچنین عناصری چون هنری کیسینجر ساقط کرد و به قتل عام گسترده چهره های ضدآمریکایی پرداخت.
سایت ضدانقلابی اخبار روز موسسه کیتو را همتراز موسسه نومحافظه کار امریکن اینتر پرایز در حوزه ترویج سیاست های نئولیبرالی معرفی کرد و نوشت: فریدمن از نظریه پردازان کیتو و از مشاوران پینوشه و نیز رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بود. به نوشته تائومی کلاین نویسنده کانادایی، فریدمن برخی روسای جمهوری آمریکا و نخست وزیران انگلیس و روسای صندوق بین المللی پول را از مریدان خود ذکر کرده بود. او طراح سیاست های نئولیبرال و نومحافظه کارانه در ده های آخر قرن بیستم بود و با وجود این که خود را طرفدار صلح می داند، ولی از حمله به افغانستان و عراق دفاع کرد.
بودجه موسسه کیتو از سوی برخی شرکت های نفتی آمریکایی و نیز شرکت هایی مانند وال مارلت، مایکروسافت و ویزا تامین می شود.
شرکت های عمده آمریکایی که به سیاستمداران و بلوک های قدرت وابسته اند نقش اصلی را در حمله به عراق و غارت منابع اقتصادی آن کشور ایفا کردند همچنان که منشأ سوءاستفاده های کلان در اقتصاد آمریکا و بحران اخیر اقتصادی (بی سابقه طی 70 سال گذشته) بودند. به عبارت دیگر پول هایی که عناصر مزدور در اپوزیسیون داده می شد پول خون مردم عراق و ملت های مظلوم منطقه و نهایتا مردم فرودست در آمریکاست.