نیویورک تایمز: شرکت های آمریکایی هم به تحریم ها علیه تهران اعتنایی نمی کنند

روزنامه نیویورک تایمز با بررسی مدارک مربوط به مبادلات تجاری آمریکا اعلام کرد که حتی شرکت های آمریکایی نیز به تحریم های موجود علیه تهران اعتنایی نمی کنند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز گذشته خود ضمن بررسی روند فشار چندین ساله آمریکا بر شرکت های تجاری به منظور قطع روابط با تهران طی گزارشی به نقل از اداره حسابرسی دولت آمریکا نوشت: مدارک مربوط به مبادلات تجاری آمریکا با ایران به گونه ای است که نشان می دهد حتی شرکت های آمریکایی نیز به تحریم های موجود علیه تهران اعتنایی نمی کنند.
نیویورک تایمز می نویسد: تأثیر این قطع روابط با ایران بر شرکت ها را نمی توان نادیده گرفت برای مثال در 30سال گذشته واشنگتن شرکت های آمریکایی را از معامله با ایران برحذر داشته و همین مسئله باعث شده تا سایر کشورها و شرکت های چند ملیتی وارد بازار ایران شوند و همین امر موجب شده تا چین هم اکنون مکان اول را در بازار ایران داشته باشد.
این در حالی است که «استوارت لوی» معاون وزارت خزانه داری آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما و کسی که مسئول متقاعد کردن شرکت های آمریکایی برای قطع روابط با ایران است گفت: هیچ یک از این اقدامها، عملی قابل توجه در برابر ایران به حساب نمی آیند.
این روزنامه در ادامه به نقل از اداره حسابرسی آمریکا می نویسد: تجارت بین المللی یک منبع مهم برای حمایت از ایران محسوب می شود و در پنج سال گذشته 41 شرکت خارجی به توسعه بخش نفت و گاز ایران کمک کرده اند که درآمد ناشی از مبادله با آنها نیمی از درآمد ایران را در آن سالها شامل شده است. با این حساب اگر از معامله شرکت های بین المللی با ایران جلوگیری شود می توان سهم قابل توجهی از درآمدهای تهران را نیز کاهش داد.
نیویورک تایمز اضافه کرد: هر چند هیچ یک از این41 شرکت آمریکایی نبودند اما براساس گزارشی که در ماه گذشته منتشر شد و نیویورک تایمز نیز آن را چاپ کرد آمریکا در یک دهه گذشته 107میلیارد دلار به این شرکت ها پول پرداخت کرده است.