مهاتیرمحمد: ایران دوست ماست به خاطر آمریکا حیثیت خود را به خطر نمی اندازیم (خبر ویژه)

نخست وزیر سابق مالزی با صدور بیانیه ای، برنامه هسته ای ایران را مسئله و مشکل آمریکا توصیف کرد. مهاتیرمحمد تصریح کرد ایران دوست و شریک مالزی است و این کشور به خاطر آمریکا منافع و حیثیت خود را به خطر نمی اندازد.
به دنبال موضع گیری اخیر نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در تکذیب شایعه توقف صادرات بنزین به ایران، مهاتیرمحمد ضمن تشکر از این موضع صریح نوشت: من خوشوقتم که نخست وزیر با انتشار بیانیه، قطع فروش سوخت به ایران را به خاطر مسائل هسته ای تکذیب کرد. مالزی دشمن ایران نیست و ایران نیز هیچ گاه دشمن مالزی نبوده است. ایران هیچ گاه در سیاست خارجی یا مسایل داخلی ما دخالت نکرده است و مالزی نیز حق دخالت در مسایل داخلی ایران را ندارد. اینکه ایران سلاح هسته ای می سازد ممکن است درست یا غلط باشد، اما مسائل هسته ای ایران مشکل آمریکا است نه مشکل مالزی. آمریکا قدرت برتر نظامی دنیاست و بیش از هزار کلاهک هسته ای دارد و حال به هراس افتاده که ایران ممکن است در آینده دو کلاهک هسته ای بسازد این در حالی است که نه در آینده بلکه هم اکنون اسرائیل بیش از دویست کلاهک هسته ای دارد.
وی می نویسد: آمریکا می گوید از خطر یک جنگ هسته ای هراس دارد ولی چگونه ممکن است ایران با دو کلاهک هسته ای بتواند در مقابل بارانی از سلاح های هسته ای آمریکا، اسرائیل و سایر قدرتهای جهانی قرار بگیرد.
برنامه هسته ای ایران مشکل آمریکاست. این به ما مربوط نمی شود. اما در صورت مخالفت و قطع روابط با ایران ضررهای اقتصادی و سیاسی گریبانگیر مالزی می شود. در صورت همراهی با آمریکا در نهایت چهره مالزی در دنیا و جهان اسلام مخدوش می شود. حقیقتاً من خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم نخست وزیر قطع فروش سوخت به ایران را تکذیب کرده است خدا را شکر.