شکایت ایران و محکومیت انگلیس به پرداخت غرامت 390 میلیون پوندی (خبر ویژه)

دولت انگلیس به خاطر عدم پایبندی به قرارداد فروش تانک و خودروی زرهی به ایران، محکوم به پرداخت 390 میلیون پوند شد.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت: محکومیت انگلیس از سوی دادگاه تجاری بین المللی در هلند پس از 30سال کش و قوس، به ویژه در شرایط کنونی یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای ایران محسوب می شود.
انگلیس در سال 1976 با امضای قراردادی به ارزش 650 میلیون پوند متعهد شد 1500تانک چیفتن و 250 خودروی زرهی در اختیار ایران قرار دهد اما به دنبال وقوع انقلاب، انگلیسی ها ترجیح دادند غیر از 185تانک چیفتن واگذار شده، بقیه ادوات را در اختیار ارتش صدام قرار دهند.
متعاقب شکایت ایران و پس از کش و قوس فراوان، دادگاه تجاری بین المللی انگلیس را محکوم به پرداخت 390 میلیون پوند به ایران کرد. در این میان انگلیس می گوید این میزان غرامت را با توجه به تحریم های بانکی و مالی اتحادیه اروپا به ایران به حساب 976 میلیون پوندی ایران که در بانک های انگلیسی توقیف شده است اضافه خواهد کرد. براساس تحریم های مالی و بانکی اتحادیه اروپا ایران از دسترسی به حساب های بانکی خود در کشورهای این اتحادیه محروم شده است.
در عین حال یک مقام دولتی انگلیس به روزنامه ایندیپندنت می گوید حکم دادگاه تجاری بین المللی به تسلیم غرامت این چنینی به ایران در شرایط کنونی یک هدیه تبلیغاتی به ایران و احمدی نژاد خواهد بود.