هیجان زده شدیم و گزافه گفتیم جمهوری اسلامی قدرتمندتر از این حرف هاست (خبر ویژه)

مدیر ارگان رسمی سازمان سیا پس از یک سال تلاش بی حاصل برای کودتای رنگی در ایران اذعان کرد برخلاف تصور اولیه، تغییر در ایران به این سادگی و از طریق چند پیامک و رسانه هایی همچون تویتر، فیس بوک و یوتیوب ممکن نیست.
رادیو فردا اظهارات جفری گدمین مدیر رادیو اروپای آزاد(رادیو آزادی) و مدیر مافوق خود را که به صورت مقاله در روزنامه «یواس ای تودی» چاپ شده منتشر کرد. گدمین می گوید: رسانه های مدرن مثل ارسال پیامک، تویتر، فیس بوک و یوتیوب نگرش و طرز فکر ما را در مورد بسیاری از مسائل از جمله قدرت سیاسی، اعتراض مدنی و سیاسی تغییر داده اند تا جایی که طرفداران آن از انقلاب تویتری سخن گفتند. آنها به مولداوی و قرقیزستان استناد می کنند اما همه چیز به این سادگی روی نمی دهد و ضروری است دیدگاه خود در این زمینه را مورد بازبینی قرار دهیم. نباید تحت تاثیر جو موجود هیجان زده شد. مورد ایران یک نمونه برجسته است. بسیاری از ما به شکل زودهنگام از جنبش سبز و موفقیت های آن تقدیر کردیم و استفاده از رسانه های دیجیتال را ستودیم اما پس از همه اینها چه اتفاق افتاد؟
وی اضافه می کند: رژیم ایران طی یک سال گذشته در نبرد عرصه تکنولوژی به پیروزی رسید. حکومت ایران با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای فنی گوناگون شبکه های رسانه های گروهی مدرن را یا مسدود کرده، یا تحت نظر گرفته و یا حتی در آنها نفوذ کرده است. بسیاری از ایرانیان مخالف حکومت به سختی می توانستند اطلاعات لازم برای شرکت در اجتماعات اعتراضی را به دست بیاورند. به نظر می رسد که حکومت ایران از طریق نشر اطلاعات در موارد متعددی توانست حتی قبل از ورود مخالفان اجتماعات را برهم بزند. البته سرکوب خشن هم در این میان نقش مهمی داشته است. اما به نظر می رسد که این برتری تکنولوژیک و فنی حکومت بود که مانع پیشرفت جنبش سبز شد.
وی همچنان خواستار استفاده از رسانه های جدید و کمک آمریکا به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این زمینه شد و گفت: آمریکا مخصوصا اگر تحریم ها به نتیجه نرسد از اپوزیسیون حمایت خواهد کرد اما در عین حال از پایان گرفتن جو فعلی که رسانه های دیجیتال را به گزاف می ستاید، شگفت زده نشوید.