حکام عرب بازیگران منطقه ای استعمارگران

 


در سال های بعد از انقلاب اسلامی برخی حکام عرب، خصوصاً سران امارات متحده عربی تحت تأثیر و فشار انگلیسی ها و سیاستمداران آمریکایی همواره کوشیده اند پیوسته مجری این بازیگران در منطقه باشند.
زمانی در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دفاع از صدام را در دستور کار خود قرار دادند و میلیاردها دلار از سوی این حکام به جیب صدام روانه شد.
این شیوخ کوچک باز در سناریوهای مختلف منطقه ای آمریکا ایفای نقش کرده اند.اخیراً عبداله بن زاید وزیر خارجه امارات با سوء استفاده از خویشتنداری و متانت مردم ایران در سخنانی کودکانه، ایران را همتراز اسرائیل قلمداد کرده و حضور ذاتی ایران در بخش هایی از سرزمین مادری خود یعنی جزایر همیشه ایرانی خلیج فارس را به مثابه اشغالگری اسرائیلی ها در بخش هایی از سرزمین فلسطین و اعراب دانسته است.
لازم نیست به استنادات تاریخی گذشته و قوانین و مقررات موجود در نظام بین الملل که این جزایر را حق قانونی و دیرینه ایرانیان می دانند اشاره شود. اما فکر می کنم که وزیر خارجه جوان، با این اظهارات بی منطق به دنبال اجرای سناریویی تعریف شده در منطقه از سوی اربابان خویش است.
مسئله عمده آن است که همسایگان عرب ما در اجرای سناریوهای دیکته شده از سوی منابع آمریکایی و انگلیسی می کوشند تا با کشانیدن بازی به زمین های دیگر به اسرائیل کمک کنند تا این رژیم را از انزوا خارج سازند و هم زمینه را برای حوادث آتی در منطقه فراهم سازند. رفت و آمدها و جلسات خصوصی برخی دوستان عرب در حاشیه خلیج فارس با سران آمریکایی و بعضاً اروپایی خاصه عوامل اطلاعاتی- نظامی آنها در سطح منطقه از چشمان تیزبین جمهوری اسلامی و دوستان آنها پوشیده نیست.تجربه ثابت کرده که حرف های سبک و بی پایه، زیاد محل استناد نخواهد بود. این سران سازشکار عرب باید بدانند که جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی همیشه ایرانی خواهد ماند. عرصه رویارویی جمهوری اسلامی با آمریکا و در سطح این کشورها و امثال آن تعریف می شود نه در سطوح کوچک، لذا همسایگان عرب باید به تبعات اظهارات خود دقت کنند که جمهوری اسلامی برای همیشه همه خطاکاران را نخواهد بخشید.
ثروتی