عضو مجلس قانونگذاری آمریکا: ایران هرگز به دنبال تولید سلاح هسته ای نبوده است

یک عضو مجلس قانونگذاری آمریکا با اشاره به این که ایران معاهده ان .پی.تی را پذیرفته است تاکید کرد که این کشور هیچ گاه به دنبال نقض تعهدات بین المللی خود نبوده است.
«ران پائول» در مقاله ای که در پایگاه اطلاع رسانی جنبش عدالت جهانی مالزی، منتشر شده می افزاید: با توجه به اطلاعات جامع موجود در سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) ایران هرگز به دنبال تولید سلاح هسته ای نبوده است.
این عضو کنگره آمریکا در ادامه با اعلام مخالفت خود با تحریم ایران، می نویسد: از همه همکاران در کنگره می خواهم که از این مسیر که یک حرکت بحران زا و غیرضروری است، بازگردند.
پائول در ادامه ضمن تشریح دروغ پردازی های مقامات آمریکایی در زمینه خطرات نظامی ایران برای غرب می افزاید: من از همکارانم سؤال می کنم که آیا تحریم های عراق که در آن زمان برای ایجاد جنگ فشار می آوردند، راضی کننده بود؟ من از همکاران می خواهم که در سخت ترین شرایط از تحریم ایران که امری غیرضروری است، اجتناب کنند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که براساس رای گیری که هفته گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفت با چهارصد و سه رای موافق در قبال یازده رای مخالف اعضا بر نشست مشترک شماری از نمایندگان با همتایان خود در مجلس سنا به منظور اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران به توافق دست یافتند.
در همین رابطه 17عضو کنگره آمریکا نامه ای برای دانشگاه هاروارد ارسال و خواستار خروج سرمایه اش از بخش انرژی در ایران شدند.
پایگاه اینترنتی (gta) در این باره گزارش داد: 17عضو کنگره آمریکا در نامه ای مورخ 23آوریل که برای دانشگاه هاروارد ارسال شده است نوشته اند: ما به عنوان فارغ التحصیلان دانشگاه هاروارد و اعضای کنگره آمریکا، از درخواست بخش دانشجویی که خروج سرمایه هاروارد از شرکت هایی را خواستار است که با بخش انرژی ایران تجارت می کنند، حمایت می کنیم.