ائتلاف سکولارها، سلطنت طلبان و شبه مذهبی ها امید ما را ناامید کردند (خبر ویژه)

یک روزنامه چاپ استرالیا با ارزیابی ناتوانی جریان اپوزیسیون مقابل جمهوری اسلامی در حوادث سال گذشته تاکید کرد غرب به این نتیجه رسیده که جنبش سبز شکست خورده است.
سیدنی مورنینگ هرالد از قول رضا- الف از عناصر ضد انقلاب مقیم لس آنجلس و استاد دانشگاه کالیفرنیا نوشت: پس از انتخابات اتفاقات زیادی در ایران رخ داد. غرب بر این باور بود که این حوادث در ایران رخ می دهد و در نهایت نظام را به زیر می کشد. وقتی این اتفاق نیفتاد، رسانه های غربی به این نتیجه رسیدند که جنبش سبز شکست خورده و نظام اسلامی سر جای خود باقی است.
این ضد انقلاب مقیم آمریکا همچنین به سیدنی مورنینگ هرالد گفته است: ویژگی مخالفانی که در حوادث پس از انتخابات ایفای نقش کردند در این بود که از همه گروه ها مانند سکولارها، روشنفکران و سلطنت طلب ها در کنار هم آمدند و حتی برخی آیت الله ها]منتظری و صانعی[ در حمایت از آنها فتوا دادند، آن هم کسانی که خود در انقلاب اسلامی نقش داشتند. پس غایت هدف اپوزیسیون، چند لایه و متنوع بود تا مشروعیت نظام حاکم را زیر سؤال ببرد.