سندی برای تقلب وجود ندارد حزب مشارکت جور رأی نداده ها را کشید (خبر ویژه)

عضو مستعفی مرکزیت حزب مشارکت با تاکید بر دروغ بودن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: سیاست در خیابان حل نمی شود و ما باید مردم را از خیابان جمع می کردیم.
سعید شریعتی در جمع دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که من در جلسه 23 خرداد حزب مشارکت مخالف همراهی در تظاهرات بودم، گفت: سیاست در خیابان حل نمی شود. کاری که برعهده من سیاست مدار است، نباید به عهده ندا آقاسلطان که حتی رای هم نداده بیافتد، چرا که من وظیفه دارم مردم را از خیابان جمع کنم.
شریعتی همچنین گفت: نخستین کسانی که پیام های تبریک بعد از انتخابات را به موسوی صادر کردند از جبهه اصلاحات نبودند و من معتقدم درباره حوادث پس از انتخابات ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و بقیه کشته شدگان دین خاصی در این انتخابات نداشتند. من با آمدن ندا آقاسلطان مخالف بودم و از خدا طلب استغفار می کنم.
وی خاطرنشان کرد: من با مجموعه استدلال های تقلب در انتخابات مخالفم. چرا که ادعای تقلب فیصله دهنده دعوا نیست و برای ادعای حقوقی یک شرط لازم و یک شرط کافی نیاز است و من فقط گمانه هایی را دیده ام که هیچ مستندی نبود که کافی باشد.
شریعتی درباره اعتراف در دادگاه گفت: من در این نامه به رهبری نوشتم که این نقدها به ما وارد است و ما هم نیت خیرخواهانه داشته ایم و سرباز جمهوری اسلامی هستیم و اشتباه کرده ایم.
گفتنی است افرادی نظیر شریعتی در پی انتقاد از برخی رفتارهای افراطی و به بن بست کشاندن اصلاح طلبان، از سوی محافل ضد انقلاب مورد ترور شخصیت و تخطئه قرار گرفته اند. برخی افراطیون حزب مشارکت نقش گسترده ای در تبدیل این حزب به یک گروهک و تبدیل دفاتر آن به خانه تیمی داشتند.