هدف اتهام زنی به ایران منحرف کردن افکار از جنایات اسراییل است

 

"محمد صبیح" معاون دبیرکل "اتحادیه عرب" گفت: رژیم صهیونیستی می خواهد با مطرح کردن فعالیت های هسته ای ایران، جهان را سرگرم و افکار عمومی را از جنایات های خود منحرف کند.

به گزارش ایرنا، صبیح افزود: اعراب به خوبی اولویت ها را می دانند و اجازه نخواهند داد تا فلسطین که در مقدمه اولویت های اتحادیه عرب و جهان عرب قرار دارد، از هم پاشیده شود.

وی دستیابی به صلح با تل آویو را پیش از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین های عربی و فلسطین اشغالی و تشکیل دولت مستقل فلسطین با حاکمیت کامل و پایتختی قدس شریف، بعید دانست.

صبیح اظهار داشت: "مهم ترین موضوع بازپس گرفتن سرزمین های عربی اشغالی است و سخن رهبران تل آویو درباره ی صلح دربرابر اقتصاد، صلح در برابر صلح و تلاش های نتانیاهو برای برقراری صلح اقتصادی، همگی ناموفق خواهد بود."

وی گفت: تل آویو که هرگز در برقراری صلح جدی نبوده است همواره سعی دارد تا با مطرح کردن مسایل گوناگون، افکار عمومی را از تعهدات خود در برابر صلح، منحرف کند.