کیهان:
بازداشت مغرضانه و بدون سند حمید معصومی نژاد خبرنگار پرسابقه ایرانی توسط رژیم مافیایی ایتالیا، بهانه ای برای سنجش صداقت سازمان های جهانی مدعی حمایت از حقوق خبرنگاران و همچنین عناصر مطبوعاتی زنجیره ای و ضدانقلاب شد.
محافل یاد شده که غالباً در خدمت جنگ روانی و تبلیغاتی غرب علیه ایران قرار دارند، به هنگام برخورد قضایی در ایران با تخلفات عناصر فعال در روزنامه های زنجیره ای، به طور هماهنگ به دفاع از عناصر یاد شده و تخطئه جمهوری اسلامی می پرداختند و حال آن که مطبوعات یاد شده یا برخی همکاران آن تخلفات آشکاری را مرتکب شده و قوانین کشور را زیر پا نهاده بودند. اما اکنون محافلی نظیر سازمان خبرنگاران بدون مرز، دیده بان حقوق بشر و همکاران رسانه های بیگانه درباره بازداشت معصومی نژاد که سوابق کاملاً روشن خبرنگاری و حرفه ای دارد، سکوت کرده اند. و این در حالی است که آنچه مقامات ایتالیایی ادعا می کنند این است که خبرنگار ایرانی متهم به قاچاق اسلحه است چون ارتباط رسانه ای خوبی داشته است! آنها مدعی هستند معصومی نژاد در قاچاق اسلحه دست داشته و برای سندیت بخشیدن به ادعای خود چند قبضه کلت و چند عدد فشنگ را به نمایش گذاشته اند!! آن هم در کشوری که کشور مافیاها و هفت تیرکشی- از خیابان تا هیئت حاکمه سیاسی- محسوب می شود.
گفتنی است رسانه های ضد انقلاب که توسط عناصر زنجیره ای فراری اداره می شوند، در اغلب گزارش های خود به جای جانبداری از یک هموطن مظلوم خود جانب رژیم مافیایی ایتالیا را گرفته و پشت سر برلوسکونی ایستاده اند.
در یکی از این نمایش های سیاه، آرش حسن نیا که پس از یک دهه همکاری با روزنامه های زنجیره ای به رادیو فردا پیوست، گزارشی تهیه کرده با عنوان «پرونده خبرنگار صداوسیما در ایتالیا مطبوعاتی نیست». وی پس از همکاری با روزنامه های عصر آزادگان، آفتاب، یاس نو، شرق و کارگزاران به روزنامه افراطی اعتمادملی پیوسته بود اما به خاطر افراط گری هایش از روزنامه کروبی اخراج شد.
نامبرده در گزارش خود برای رادیو فردا، سراغ رضا معینی در سازمان خبرنگاران بدون مرز رفت. معینی در گفت وگو با حسن نیا با نگاه مثبت و اعتماد آمیز به پلیس ایتالیا گفت: قرار است پلیس ایتالیا به ما ابلاغ کند که دستگیری خبرنگار ایرانی هیچ ربطی به مسئله آزادی بیان و فعالیت حرفه ای این خبرنگار نداشته و به شکل کلی این پرونده یک پرونده مطبوعاتی نیست.
معینی اضافه کرد: عملاً پرونده افرادی از این دست ربطی به آزادی بیان و تبلیغات برای مطبوعات ندارد، بنابر اساسنامه سازمان خبرنگاران بدون مرز، ما حق دخالت نداریم.
این ادعا در حالی است که سازمان مذکور در قبال پرونده های ضدامنیتی و جاسوسی برخی عناصر فعال در مطبوعات زنجیره ای که در محاکم ایران تشکیل می شود، مامور به موضع گیری و جوسازی است. سازمان یاد شده از سوی آمریکایی ها تامین مالی می شود.
شایان ذکر است آخرین گزارش حمید معصومی نژاد به حضور و اظهارات سیلویو برلوس کونی در فلسطین اشغالی اختصاص داشت. نخست وزیر مافیایی ایتالیا در این سفر ضمن خوش خدمتی به صهیونیست ها خواستار برخورد با ایران شده بود.