یک قطار اپوزیسیون که بدون هزینه ای برای جمهوری اسلامی محو شدند (خبر ویژه)

یکی از عناصر ضدانقلاب پناهنده شده به آمریکا ضمن تحقیر هم قطاران خود اعلام کرد اغلب مخالفان پناهنده شده خاصیت خود را از دست داده اند. امیر فرشاد ابراهیمی از آمریکا خطاب به عناصر معاند با جمهوری اسلامی گفت: از کشور خارج نشوید!
وی در وبلاگ خود (گفتنی ها) با ابراز نگرانی از بی خاصیت شدن عناصر ضدانقلاب به ویژه پس از خروج از کشور نوشت: کم نیستند افراد شناخته شده و مطرح از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران که تصمیم به خروج از کشور دارند. حتماً خیلی از شماها اعتقاد دارید جمهوری اسلامی از این خروج ها می ترسد چون از ایران بسته به فضای دموکرات می آیند و امکانات زیادی به دست می آورند تا حرفشان را منتشر کنند اما تجربه شخصی و شواهد و دلایل بسیاری وجود دارد که این طور نیست و جمهوری اسلامی می داند که اگر این افراد از کشور بروند آرام آرام از عرصه عمومی و میدان حذف خواهند شد.
ابراهیمی بی آن که متذکر شود اغلب خارج شدگان دنبال فرصت طلبی و پناهنده شدن به کعبه آمال خود هستند نه خروج از کشور برای مبارزه، می نویسد: جمهوری اسلامی به خوبی واقف است که با توجه به شرایط خارج از کشور، مخالفان برای امرار معاش یا تلاش برای رساندن صدای خود به داخل مجبور خواهند شد به کارهای دیگری بپردازند یا اگر نهایتاً خوش شانس باشند با گروهها و رسانه ها و سازمانهایی که جمهوری اسلامی می خواهد، کار خواهند کرد. گروه ها و رسانه ها و سازمان هایی که در چشم بسیاری از ایرانیان هم بسیار بدنام هستند و مردم به آنها اقبالی ندارند. این امر متاسفانه دقیقاً درباره خیلی ها اتفاق افتاده است از اکبر گنجی، مهرانگیزکار، علی افشاری و محسن سازگارا و شیرین عبادی بگیر تا به فخرآور و احمد باطبی و شادی صدر و... برس! و این چنین است که همه این افراد هر کدام به گونه ای محو شدند بدون آن که جمهوری اسلامی حتی هزینه ای برای آن بدهد.
وی با توطئه و پروژه جمهوری اسلامی توصیف کردن فرار عناصر مذکور از کشور نوشت: این امر متاسفانه دقیقاً درباره خیلی ها اتفاق افتاده است. از من می شنوید اگر یک فعال سیاسی یا روزنامه نگار یا مخالف شرایط امروز هستید و نمی خواهید اعتبار خود را در چشم مردم از دست بدهید بهتر است ایران را ترک نکنید.
برخلاف ادعای این متهم پرونده نوارسازان واقعیت این است که شمار زیادی از عناصر فرصت طلب برای مبارزه پناهنده نمی شوند بلکه شلوغ بازی در داخل در موارد بسیاری تنها برای فریب کشورهای غربی است تا از این طریق به جیره و مواجبی دست پیدا کنند. امثال گنجی و افشاری و باطبی و صدر و عبادی و سازگارا نمونه های مستند این رویه است. در عین حال جز موارد اندکی، بسیاری از این کلاهبرداران پس از استفاده شدن اولیه توسط کلاهبرداران غربی، مانند دستمال یک بار مصرف -زنده زنده- به زباله دان تاریخ سپرده می شوند به نحوی که بسیاری از آنها امروز با فلاکت در غرب سر می کنند و کسی سراغی از آنها نمی گیرد.