کارشناس موسسه امریکایی: بیانیه تهران وضعیت دشواری را برای غرب رقم زد

 

کارشناس مسائل امنیتی در بنیاد کارنگی با بیان این که کشورهای غربی از بیانیه تهران خوشنود نشدند، گفت: پذیرش ارسال اورانیوم به ترکیه وضعیت غرب را در موضوع هسته ای ایران بسیار سخت کرده است.

"مارینا آتوی" کارشناس ارشد بنیاد کارنگی در گفتگو با ایرنا در مورد بیانیه تهران گفت که که غرب در شرایط بدی قرار دارد زیرا اگر این بیانیه را نپذیرد باعث ناخشنودی برزیل و ترکیه می شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرد: تقریبا هیچ یک از کشورهای غربی از انجام این توافق بین ایران با ترکیه و برزیل خوشحال نیستند.

وی افزود: گرچه انجام این مبادله ماه ها قبل به وسیله آمریکا پیشنهاد شده بود اما گذشت این مدت و ادامه روند غنی سازی در ایران، موجب شد که مقدار زیادی اورانیوم در دستان ایران باقی بماند.

این تحلیلگر آمریکایی که یکی از حوزه های فعالیتش مسائل ایران است، با بیان این که بیانیه تهران ضروری نمی داند که ایران غنی سازی خود را متوقف کند، گفت: برخی کشورها احساس می کنند که این بیانیه که به کسب سوخت هسته ای برای مصارف پزشکی مربوط می باشد، احتمالا از بار تحریم ها علیه ایران خواهد کاست.

آتوی با اشاره به وضعیت دشواری که غربی ها در آن گرفتار شده اند، تصریح کرد: در صورتی که غرب این توافق را نپذیرد موجب آزردگی خاطر و ناراحتی ترکیه و برزیل و بسیاری دیگر از کشورها خواهد شد. این دسته از کشورها نگاه مثبتی به بیانیه تهران دارند زیرا در آن، قدرت های در حال ظهوری همچون برزیل و ترکیه عامل انجام شدن آن بودند. کشورهای اروپایی و ایالات متحده اکنون احساس می کنند که در شرایط بسیار بدی قرار دارند.