نوام چامسکی خبرداد نگرانی آمریکا و اسرائیل از قدرت رو به رشد ایران در منطقه

اندیشمند و زبانشناس معروف آمریکایی، ایران را مانعی بر سر راه اقدامات واشنگتن در منطقه دانست و اذعان کرد که هراس آمریکا و اسرائیل از قدرت و نفوذ رو به رشد ایران در منطقه است.
به گزارش فارس «نوام چامسکی» در گفت وگو با روزنامه لبنانی «السفیر»، درباره نگرانی ها از تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت: رفتار اسرائیل نشانه بی عقلی، دیوانگی و ابتلای آن به جنون است و بسیار سخت است انتظار داشته باشیم که به تهاجم دیگری بیاندیشد.
وی افزود: اگر اسرائیلی ها عقلشان را به کار گیرند و در این موضوع دقت کنند آتش افروزی نمی کنند آنها باید از تجربیات گذشته درس بگیرند.
اندیشمند آمریکایی درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت: حمله به ایران نتیجه معکوس خواهد داشت چون در این صورت تنها تصمیم و عزم تهران برای غنی سازی اورانیوم راسخ تر می شود.
چامسکی درباره علت هراس اسرائیلی ها و آمریکایی ها از ایران گفت: مطمئنا آنها از نفوذ رو به رشد ایران در هراسند چون ایران مانعی در برابر اقدامات آمریکا در خاورمیانه است.
وی افزود: در هر حال از جنگ های آمریکا در منطقه چه در افغانستان و چه در عراق، ایرانی ها بیشترین سود را می برند، آمریکا ایرانی ها را از شر دشمنانشان در هر دو کشور افغانستان و عراق نجات داد، دیدیم که چگونه عراقی ها پس از انتخابات روانه ایران می شدند و در شهر هرات در همسایگی جمهوری اسلامی نیز شاهد رشد و شکوفایی بوده ایم.
چامسکی درباره هراس آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایران ضمن ابراز تعجب از این موضوع گفت: هیچ کس نمی تواند انتظار تهاجم نظامی از سوی ایران را داشته باشد.