هاآرتص: بدون اشاره به ایران بیانیه پایانی کنفرانس ان پی تی اسرائیل را محکوم می کند

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: در پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس نیویورک، اسرائیل به دلیل عدم امضای ان پی تی محکوم شده است.
این روزنامه صهیونیستی با اشاره به گفت وگوهای یک ماهه کنفرانس نیویورک که این هفته خاتمه می یابد تصریح کرد: در پیش نویس بیانیه ای که به وسیله لیبران کاباکتولان فیلیپینی تنظیم شده است به ایران یا برنامه هسته ای اش اشاره ای نشده است گرچه از هند، پاکستان و اسرائیل به عنوان دولت هایی که ان پی تی را امضا نکرده اند نام برده می شود.
هاآرتص در ادامه این مطلب با اظهار خشم از عدم ذکر نام ایران در قطعنامه پایانی کنفرانس مدعی شد ایران تهدید کرده است هر بیانیه نهایی را که از ایران نامی برده شود وتو خواهد کرد.
به گفته هاآرتص، ری اچسون عضو یک گروه خلع سلاح هسته ای گفت: هیئت ایرانی اصرار داشت اگر نامی از آن برده شود باید از آمریکا و دیگران نیز به علت سرپیچی جدی از بند یک ان پی تی نام برده شود.
بند یک ان پی تی پنج قدرت هسته ای آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه را ملزم می سازد فن آوری تسلیحات هسته ای را به دیگر کشورها منتقل نکنند.
دیپلماتها گفتند اشاره به تخلفات از بند یک کنایه ای به حمایت غرب از اسرائیل بود که گمان می رود یک زرادخانه هسته ای قابل ملاحظه دارد.
در پیش نویس بیانیه فوق همچنین آمده است دولت های اسرائیل ، هند و پاکستان که خارج از ان پی تی هستند باید این پیمان را امضا کنند و به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی از تاسیسات اتمی شان را بدهند. در این بیانیه همچنین از آزمایش های هسته ای کره شمالی که در سال 2003 از ان پی تی خارج شد انتقاد شده است.