رجانیوز:
بحران سرخوردگی بدنه و استیصال سران فتنه
حالا که چهارشنبه سوری هم نشد؛ پس پنج شنبه آخر سال !

 

خط و نشان کشیدن های موسوی و رهنورد و تلاش آنها برای روحیه دادن به هواداران خود پس از حضور میلیونی مردم در 9 دی و 22 بهمن ، به بهانه شب چهارشنبه سوری هم با اقبال چندانی حتی از طرف حامیان وی مواجه نشد و این مراسم طبق روال سال های گذشته با آتش بازی و انفجار مواد محترقه و البته تعدادی مجروح از سوانح سوختگی به پایان رسید.

به گزارش رجانیوز در حالی که موسوی با تاخیر چند روزه در واکنش به حضور بی سابقه مردم در 22 بهمن و با هدف روحیه دادن به هواداران مایوس خود، این حضور را اجباری و متشکل از کارمندان دولت خوانده بود، با خط و نشان کشیدن جدیدی، موضوع چهارشنبه سوری و حضور هوادارن خود در این مراسم را به عنوان مرحله بعدی جنبش اعتراضی خود! عنوان کرده و از آنها خواسته بود تا "جشنواره نور علیه تاریکی!" را ساماندهی کنند.

در همین حال رهنورد نیز که خود را عروس آذربایجان می داند و موسوی وی را روشنفکرترین زن ایرانی خواند، در اظهاراتی از هواداران خواسته بود تا در این روز به جنبش اعتراضی خود دست بزنند اما گزارش های دریافتی رجانیوز از خبرنگاران خود در سراسر کشور حاکی از اجرای روال عادی این برنامه در شهرهای مختلف کشور است.

این بی توجهی به بیانیه های موسوی و همسرش با وجودی صورت گرفت که همزمان با این روز موسوی در دیدار با حزب غیر قانونی مشارکت و کروبی با انتشار مصاحبه ای، سعی در فضاسازی برای مصادره مراسم چهارشنبه سوری به نفع جریان فتنه داشتند.

اما شواهد حاکی از آن است که این بی توجهی به بیانیه ها و تلاش های تبلیغاتی سران فتنه سبب شده است تا رهبران این جریان برای تجدید روحیه هواداران خود دست به دامان مناسبت‌های دیگری بشوند چنانکه موسوی از 25 خرداد و سایت ضد انقلاب بالاترین از روز پنجشنبه را برای برگزاری برنامه هایی در هواداری از سران فتنه پیشنهاد داده اند.

به نظر می رسد بحران سرخوردگی بدنه، اصلی ترین دغدغه این روزهای سران فتنه است به نحوی که رهبران فتنه از هیچ کوششی و فضاسازی تبلیغاتی برای تجدید روحیه یاران خود دریغ نکرده و از مناسبتی به مناسبت دیگر نقل مکان می کنند!