کیهان:

آواز (گفت و شنود)

گفت: شیرین عبادی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است کشورهای غربی باید برخورد شدیدتری با ایران داشته باشند!
گفتم: این پیرزن مفلوک در جوانی هم خود را جان نثار شاه دانسته و از قتل عام مردم انقلابی توسط رژیم آمریکایی شاه حمایت کرده بود.
گفت: «الهه هیکس» مامور شناخته شده موساد اعتراف کرده بود که منافقین شیرین عبادی را برای دریافت جایزه صلح نوبل به وی معرفی کرده و او نیز عبادی را با اطمینان به کمیته صهیونیستی صلح نوبل پیشنهاد کرده است و بیت العدل حزب صهیونیستی بهائیت هم از او قدردانی کرده بود.
گفتم: همین پیرزنی که پایش لب گور است، گفته است؛ من از خارجی ها پول می گیرم، اما وابسته نیستم!!
گفت: حالا خوبه که با توجه به وقار و ایمان و متانت و شجاعت و میهن دوستی زنان ایران هیچکس باور نمی کنه این پیرزن ایرانی باشه.
گفتم: خانمی به شوهرش گفت چرا هر وقت من آواز می خونم، تو میری لب پنجره؟! و شوهرش گفت؛ برای این که مبادا همسایه ها خیال کنند من دارم آواز می خونم و آبروم پیش در و همسایه بریزه!!