کیهان:

 

سرکرده حلقه ماسونی لندن سکوت را شکست (خبر ویژه)

بهاءالله مهاجرانی وزیر فراری دولت اصلاحات پس از چند هفته سکوت خود را شکست. مهاجرانی پس از تودهنی بزرگ 22 بهمن و کمدی اسب تروا کم حرف شده و از دو هفته اخیر هم به اعتبار طرح برخی مسائل درباره همکاری نزدیک با لابی اسرائیل در واشنگتن، سکوت کامل اختیار کرده بود.
مهاجرانی در حالی سکوت را شکست که ترجیح داده بود همچنان درباره ابهامات و پرسش های فراوان موجود سکوت کند. به همین دلیل هم او قلم را برای موضوع «چهارشنبه سوری» چرخاند و درباره آتش و نور و راهب بودایی کیوتو و کلام یهودی- مسیحی نوشت. سرکرده حلقه ماسونی- بهایی لندن در سایت جرس می نویسد: چهارشنبه سوری یک سنت فرهنگی است. چند سال پیش مهمان راهب بودایی معبد بزرگ شهر کیوتو بودم. راهب می گفت در کیوتو جشن آتش برگزار می شود و این یک جشن ایرانی است. ایرانیان به نور و آتش حرمت قائلند. خداوند نور آسمان ها و زمین است (آیه 36 سوره نور). تجلی خدا بر موسی نیز در بوته ای که آتش گرفته بود صورت گرفت. ضرورتی ندارد برای یک سنت ملی و آئینی در جست وجوی مبنای شرعی باشیم.
اخیرا فاش شد مهاجرانی با سفر به واشنگتن و حضور در لابی اسرائیل و نومحافظه کار «انستیتو واشنگتن» (به همراه کسانی چون حسین باستانی، مهدی جامی، احمد رافت، فاطمه حقیقت جو، علی اکبر موسوی خوئینی و ...) درخواست بودجه و پول کرده و قول و قرار هایی گذاشته است.
مهاجرانی توضیح نداده که انبوه مفاسد سیاسی، مالی و اخلاقی وی نیز جزو سنت های آئینی کذایی و مباح به شمار می رود یا نه.