احمدی‌نژاد از تریبون سازمان‌ملل بهترین بهره را برد

احمدی‌نژاد از تریبون سازمان‌ملل بهترین بهره را برد

 

شبکه ایران:مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور گفت: حضور آقای احمدی نژاد در اجلاس بازنگری ان‌پی‌تی برای بحث و بررسی درباره مسائل جزئی و عادی اجلاس نبود بلکه ایشان می خواست دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران درباره خلع سلاح هسته‌ای و نیز زورگویی‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را به گوش جهانیان برساند.پروفسور حمید مولانا در گفت و گو با شبکه ایران در مورد سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در اجلاس بازنگری ان‌پی‌تی گفت: امروزه تمام سازمان های بین المللی که در راس آن سازمان ملل قرار دارد، تریبونی هستند که توسط آن می توان با همه نخبگان و مردم عادی دنیا ارتباط برقرار کرد.

مشاور رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه این اجلاس در سطح وزرای خارجه برگزار شد، گفت: حضور آقای احمدی نژاد در اجلاس بازنگری ان‌پی‌تی برای بحث و بررسی درباره مسائل جزئی و عادی اجلاس نبود بلکه ایشان می خواست دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران درباره خلع سلاح هسته‌ای و نیز زورگویی‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را به گوش جهانیان برساند.

مولانا تاکید کرد: زمانیکه رئیس جمهوری در سازمان ملل سخنرانی می کند نه تنها با نمایندگان ملل متحد صحبت می کند بلکه به این واسطه، فرصتی پیدا می کند تا با میلیونها نفر در سراسرجهان نیز ارتباط برقرار کند، به خصوص اینکه به صورت زنده این سخنرانی ها برای مردم سراسر دنیا پخش می شود و احمدی نژاد نیز از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه "این اقدام نشان دهنده فن ارتباطی قوی رئیس جمهور است"، گفت: سخنرانی احمدی نژاد در اجلاس نیویورک تا کنون بازتاب های مثبت فراوانی داشته است و امیدواریم این بازتاب ها بیشتر شود.

مشاور رئیس جمهور کشورمان همچنین خبر داد که در روزهای آتی مقاله مفصلی درباره ابعاد مختلف سفر احمدی نژاد به نیویورک منتشر خواهد کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید