غیرت دینی کردها، مترجم هتاک را فراری داد

غیرت دینی کردها، مترجم هتاک را فراری داد


مترجم کتاب موهن و ضداسلامی «آیات شیطانی» از ترس مردم متدین شمال عراق فراری و پنهان شد. برمک بهداد پس از ترجمه کتاب سفارشی سرویس جاسوسی انگلیس (به قلم رشدی) به زبان کردی از ایران گریخت و به شمال عراق رفت اما در آنجا هم با اعتراض مردم غیور شمال عراق گریخت.
وی در گفت وگویی که با روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ انجام داده می گوید: فکر می کردم در کردستان عراق حکومت دینی برقرار نیست و آزادترم اما در آنجا هم احساس امنیت نمی کردم. اسلامگرایان افراطی در اربیل و سلیمانیه دست به تظاهرات زدند و آخوندهای این دو شهر حکم قتل مترجم کتاب (من) را صادر کردند. من به کنسولگری کشورهای مختلف از جمله آلمان رفتم تا مراقبت از جان من را به عهده بگیرند اما هیچ نتیجه ای نداشت.
براساس این گزارش، مجله «خلق» چاپ سلیمانیه عراق بخش اول ترجمه کتاب رشدی را 4 ماه پیش منتشر کرد و خبر از انتشار بخش های بعدی در شماره های آینده داد. ولی اولین بخش، آخرین بود. شماره بعدی را پلیس از همه کیوسک ها جمع آوری کرد. دو ماه بعد، در هشتم ماه مارس به سردبیر مجله «خلق» تیراندازی شد. سردبیر جان سالم به در برد ولی مترجم از آن زمان از بیم جان پنهان شده است. او می گوید بارها تهدید به مرگ شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید