موسوی باید هزینه بدهد و همسرش را به خارج بفرستد! (خبر ویژه)

موسوی باید هزینه بدهد و همسرش را به خارج بفرستد! (خبر ویژه)

دو تن از افراطیون فراری امکان باز تولید آشوب های خیابانی از سوی فتنه گران را ناممکن توصیف کردند.
سعید قاسمی نژاد از اعضای فراری گروهک ادوار تحکیم که اکنون در پاریس اقامت دارد و با رسانه روزنت (به مدیریت سلطنت طلبان) همکاری می کند، به رادیو زمانه گفت: به نظر می رسد که اگر اوضاع همین طور پیش برود، در 22 خرداد احتمالاً امکان تجمع فراهم نباشد. به این دلیل که در سمت اپوزیسیون یأس را می بینیم و در واقع فقدان اعتماد به نفس، پراکندگی و تا حدی بحران رهبری داریم. از سوی دیگر هم طرف مقابل، اعتماد به نفسش را تا حد مناسبی به دست آورده است. بحران همبستگی را که در سه چهار ماه اول داشت، تا حد مناسبی رفع و رجوع کرده و به نظر می رسد که راهکار و تکنیک برخورد با تجمع خیابانی را نیز به دست آورده باشد.
وی معضل اصلی شبکه فتنه را هدایت آن عنوان کرد و گفت: آقایان کروبی و موسوی یا باید خودشان هدایت تاکتیکی جنبش را به طور رسمی بر عهده بگیرند و به جز حرف های کلی و مشخص کردن مسیر کلی، بیایند و راهکار بدهند و یا مستقیم یا غیرمستقیم کمک کنند شورایی شکل بگیرد که این شورا بتواند هدایت تاکتیکی جنبش را تحت نظر آنها انجام بدهد. طبیعتاً باید یک سری از اعضای این شورا در خارج از کشور باشند که بتوانند صریح صحبت کنند و بدون ترس از دستگیری، طرح های لازم را ارائه بدهند.
وی درباره پیشنهاد عملی در این زمینه هم خواستار فرار زهرا رهنورد از کشور بدون موسوی شد و گفت: بهترین راه برای حل معضل آن است که خانم رهنورد برای یک فرصت مطالعاتی از کشور خارج شود و این مسئولیت را بر عهده بگیرد. نیازی هم به تایید مستقیم آقای موسوی و کروبی ندارد.
رادیو زمانه پرسید «وقتی خانم رهنورد از کشور خارج شود، خطر دستگیری ایشان وجود ندارد. ولی آیا آنچه خانم رهنورد بگویند به طور مستقیم با آقای موسوی برخورد نمی کند و خطر دستگیری ایشان را مانند گذشته پیش نمی آورد؟ مگر این که آقای موسوی از خانم زهرا رهنورد رسماً اعلام برائت کنند که در آن صورت هم آیا به فضای مبارزه در ایران ضربه نمی خورد؟» جوجه آشوبگر فراری در پاسخ گفت: به هر حال وقتی شما مسئولیت رهبری یک جنبش را بر عهده گرفته اید یا باید جنبش کوتاه بیاید و یا یک سری هزینه هایی دارد. به نظر من، یکی از مشکلات کنونی ما این است که بعد از هزینه سنگینی که پس از انقلاب 57 پرداخته ایم، از این ور بام افتاده ایم.
سراج میردامادی مدیرکل انتخابات در وزارت کشور دولت اصلاحات هم که در فرانسه اقامت دارد درباره امکان تکرار اغتشاش های خیابانی به رادیو فردا گفت: با رفتار حاکمیت در سرکوب خیابانی و احکام صادره، عملاً فاز خیابانی تعطیل شده و به اجرا گذاشته نخواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید