چه عجب بعد از 10 ماه آقای موسوی یاد کارگران و کشاورزان افتاد؟! (خبر ویژه)

ز

اظهارات میرحسین موسوی درباره لزوم گسترش جنبش سبز در میان کشاورزان و کارگران و صنعتگران با وجود استقبال رادیو فردا، با واکنش قابل تأمل شماری از مخاطبان این رادیو مواجه شد.
یکی از عناصر معارض جمهوری اسلامی ذیل خبر مفصل سایت رادیو فردا درباره اظهارات موسوی نوشت: نوشدارو بعد از مرگ سهراب!! چه عجب آقای موسوی بعد از 10 ماه یادتان افتاد که به جز قشر مرفه و نیمه مرفه در جامعه ما طبقات دیگری هم وجود دارند که نامشان کارگر و کشاورز است!! ولی آقای محترم خیلی دیر است. از نمد جنبش سبز خیری به ما نمی رسد و باید منتظر حرکت دیگری باشیم. روحانیون در میان کارگران و کشاورزان پایگاه ذهنی دارند و به همین دلیل هم این قشرها طرفدار روحانیون هستند.
یک کاربر دیگر نوشت: من شخصاً برخلاف آقای موسوی معتقدم حکومت کاری انجام نمی دهد جز آنچه در صدر اسلام انجام گرفت. البته ما منکر خدمات آقای خاتمی و موسوی نیستیم و شاید هم درحال حاضر چاره ای جز انتخاب میان بد و بدتر نداریم.

/ 0 نظر / 3 بازدید