به جای فتح خاکریز، خاک بر سر شدیم (خبر ویژه)

به جای فتح خاکریز، خاک بر سر شدیم (خبر ویژه)


سایت صهیونیستی بالاترین در پی ناامیدی از اینکه سران فتنه بتوانند معارضه جدی با جمهوری اسلامی بکنند، به فحاشی علیه آنان روی آورد.
این شبکه صهیونیستی به اتفاقات قرقیزستان استناد کرد و بی آن که به ماهیت آمریکایی دولت سرنگون شده قرقیزستان اشاره کند، نوشت: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. همه جلو زدند و رفتند ولی هنوز گیج و حیران مانده ایم چرا که حتی یک خاکریز را هم بعد از ده ماه نتوانستیم فتح کنیم و سرمان را به دیوارنویسی گرم کرده ایم. مشکل اصلی ما ضعف وحشتناک و فلج کننده کروبی و موسوی است. آنها ضعیف و ناتوانند. وقتی بخواهند، خوب به سفر می روند و دید و بازدید و سخنرانی می کنند و غیره. راه به رویشان باز است. متاسفانه پس از ده ماه به این نتیجه رسیده ایم که جمهوری اسلامی این آقایان را دستگیر نمی کند چون به چنین افراد ضعیف و ناتوانی احتیاج دارد. رژیم خوب می داند که اگر اینها را دستگیر کند آن وقت میدان برای رهبران واقعی و مصمم از قماش قیام قرقیزستان (!) باز می شود. سوال این است که چه طور می شود این ها را هل داد و با خود به جلو کشید!
مغالطه «بالاترین» در مقایسه قرقیزستان با ایران در حالی است که در آنجا هم مردم مخملی ها را - ولو با پنج سال تاخیر- پایین کشیده اند یعنی همان کاری که مردم ایران در همان چند ماه اول تکوین کودتای مخملین انجام دادند و راه فتنه را بستند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید