نگرانی آقای دروغ زاده از افزایش تعداد رقبا (خبر ویژه)

نگرانی آقای دروغ زاده از افزایش تعداد رقبا (خبر ویژه)


مهره مطبوعاتی سفارت آمریکا در رژیم طاغوت پس از یک سال ستایش و تمجید از سران فتنه می گوید باید رهبری موج سبز را به خارج از کشور منتقل کنیم.
علیرضا نوری زاده در برنامه خود که از شبکه گروهک تروریستی پژاک پخش می شود، اظهار داشت: برنامه جریان سبز تاکتیکی، اطلاعاتی و فلج کردن کارهای رژیم در داخل و خارج است از این رو بر آن هستیم رهبری موج سبز را از خارج کشور به دست بگیریم زیرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی نتوانسته از موقعیت ها استفاده کنند.
همکار مشترک سیا و موساد اضافه کرد: این موج باید عاری از خشونت باشد زیرا سازمان مجاهدین خلق ]منافقین[ با آن همه سلاح نتوانست کاری از پیش ببرد. ما برنامه ای داریم تا 4 هزار عضو مجاهدین در اردوگاه اشرف عراق را پس از خروج از این کشور جذب جنبش سبز کنیم.
وی در عین حال هدف از فتنه سبز را «ایجاد تفرقه در حاکمیت وکشاندن دعوا به درون رژیم» توصیف کرد.
گفتنی است برخی از گزافه گویی های آقای دروغ زاده بیشتر از آن جهت است که مدتی است احساس می کند افراد کلاهبردارتر از خود وی در میان محافل نفاق و ضدانقلاب پیدا شده اند و بازار او در ارتباط با مواجب بگیری از سرویس های جاسوسی را کساد کرده اند. او یکبار هم علناً به مهاجرانی و باند جرس (شامل سروش، گنجی، کدیور، بازرگان، بهنود، باستانی، نگهد ار و...) حمله کرد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید