شیرین کاری تازه متهمی که نقش شاکی را بازی می کرد (خبر ویژه)

شیرین کاری تازه متهمی که نقش شاکی را بازی می کرد (خبر ویژه)

یک سلطنت طلب و مزد بگیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر خواند. شیرین عبادی به نیابت از اربابان آمریکایی از بان کی مون خواست مانع از ورود ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل شود.
وی در نامه خود با انتقاد از اینکه مذهب رسمی کشور در قانون اساسی تشیع اعلام شده، مدعی تبعیض علیه سایر ادیان شد و همزمان جریان انگلیس ساخته بهائیت را جزو ادیان معرفی کرد! این سلطنت طلب فراری که اذعان دارد به توصیه برخی سران فتنه نظیر خاتمی و کروبی از بازگشت به ایران منصرف شده، با بر شمردن برخی قوانین اسلامی، آنها را ناقض حقوق بشر خواند و خواستار ممانعت از عضویت ایران در شورای حقوق بشر شد.
انتشار ادعانامه، علیه جمهوری اسلامی به نیابت از قدرت های استعماری در حالی است که هم اکنون این مهره سلطنت طلب به شکایت از کیهان در دادگاه جمهوری اسلامی پرداخته است. البته کیهان این شکایت را فرصت بسیار ذی قیمت برای بازگویی مستند و تکان دهنده ابعاد خیانت های جریان ضدانقلابی پشت پرده این عروسک خیمه شب بازی می داند.
اما سئوال منطقی این است که وقتی یک عنصر دارای سوابق خیانت و فراری، مبانی اسلامی و حقوقی یک نظام سیاسی را نفی می کند و ناقض حقوق بشر می خواند، اقامه دعوای او در دادگاه همان نظام چه توجیهی می تواند داشته باشد. به عبارت دیگر منطقی این است که عناصری نظیر عبادی شکایت خود را نزد همان رژیم های استکباری و جنایتکاری ببرند که پول خیانت به امثال وی می پردازند. اگرچه پذیرش شکایت وی از سوی دستگاه قضایی کشور، نشانه ای غیرقابل انکار و مثال زدنی از آزادی قضا و قضاوت در نظام اسلامی ایران است.

/ 0 نظر / 3 بازدید