‌سازگارا‌ در‌ تاسیس‌سپاه ‌نقشی ‌نداشت

‌سازگارا‌ در‌ تاسیس‌سپاه ‌نقشی ‌نداشت
در ابتدای تشکیل سپاه، نهضت آزادی نمی خواست سپاه زیرنظر امام تشکیل شود و افرادی مانند ابراهیم یزدی و لاهوتی در پادگان «حر» با استفاده از تجهیزات ارتش، نیروی جداگانه ای تشکیل دادند که این نیرو فقط یک ماه پابرجا بود.
قدس درباره ادعای محسن سازگارا مبنی بر نقش وی در تاسیس سپاه پاسداران نوشت:

دکتر جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما و در پاسخ به پرسشی درخصوص ادعای محسن سازگارا در شبکه های ماهواره ای مبنی بر اینکه وی از عوامل اصلی تشکیل دهنده سپاه پاسداران بوده است، گفت: شما به صراحت از زبان من بنویسید که محسن سازگارا، هیچ نقشی در تأسیس سپاه نداشت و هرگونه اظهار نظری درباره فعالیت او در سپاه کذب محض است.

وی در ادامه یادآور شد: سازگارا فقط به مدت یک ماه در پادگان «حر» که در آن زمان گارد ملی در آنجا تشکیل شده بود، حضور داشت.وی افزود: در ابتدای تشکیل سپاه، نهضت آزادی نمی خواست سپاه زیرنظر امام تشکیل شود و افرادی مانند ابراهیم یزدی و لاهوتی در پادگان «حر» با استفاده از تجهیزات ارتش، نیروی جداگانه ای تشکیل دادند که این نیرو فقط یک ماه پابرجا بود.
/ 0 نظر / 5 بازدید