مواد هسته ای ایران فقط در پروژه های صلح آمیز استفاده شده است

گزارش جمع بندی سالیانه آژانس خطاب به شورای حکام
 مواد هسته ای ایران فقط در پروژه های صلح آمیز استفاده شده است

به گفته یک مقام آگاه،آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارش سالیانه SIR اعلام کرد:مواد هسته ای ایران فقط در پروژه های صلح آمیز استفاده شده است.
این مقام آگاه در گفت و گو با فارس افزود:آژانس بین المللی انرژی اتمی طی یک گزارش ویژه صلح آمیز بودن محل استفاده تمامی مواد هسته ای ایران را تأیید کرد.
وی ادامه داد:آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی با عنوان «اجرای پادمان در سال 2009 » (SIR) خطاب به 35 عضو شورای حکام اعلام کرد: بازرسی های به عمل آمده از ایران در طول سال 2009 به این نتیجه رسیده است که کلیه مواد هسته ای اظهار شده ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی مانده و هیچگونه انحرافی به جانب مقاصد نظامی نداشته است.
گزارش های SIR سالیانه یکی از معتبرترین گزارش هایی است که آژانس خطاب به اعضای شورای حکام منتشر می کند و در آن جمع بندی نهایی دیدگاه های خود را عرضه می نماید.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز دیروز طی گزارشی تلاش کرد از بحرانی شدن روابط ایران و آژانس خبر بدهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید