عملیات موفقیت آمیز Overdose در شبکه عنکبوت (خبر ویژه)

عملیات موفقیت آمیز Overdose در شبکه عنکبوت (خبر ویژه)

سایت صهیونیستی بالاترین از رواج Overdose در میان فعالان اینترنتی فتنه سبز خبر داد.
اوردوز به مصرف زیاده از حد دارو گفته می شود که باعث خواب، ضعف تنفس، کندی ضربان و ضعف مفرط شود و کشنده است. این اقدام به دور از تعادل معمولا به مسمومیت شدید می انجامد.
سایت بالاترین که چند ماه است خود در حالت ضعف مفرط و گیج و منگی به سر می برد بالاخره گویا به اوضاع وخیم خود و دیگر گردانندگان فتنه در فضای مجازی پی برده و می نویسد: جنبش سبز تمام تخم مرغ هایش را در سبد اینترنت گذاشته است. اکثریت مردم جنبش سبز را به عنوان توهین کنندگان به عاشورا می شناسند و از انبوه جمعیت نهم دی شنیده اند.
آنجا ]در ایران[ صحبت از این است که چرا سران فتنه را نمی گیرند و اعدام نمی کنند و ما اینجا ] در فضای مجازی و از خارج[ همچنان مشغول روشنگری مداوم در فضای مجازی هستیم و چیزی نمانده کاربران اینترنت از شدت روشنگری «اوردوز» کنند.
البته جهت اطلاع منوشه امیر صهیونیست و دیگر گردانندگان بالاترین باید گفت که عبارت چیزی نمانده که از شدت روشنگری اوردوز کنیم، زیادی متواضعانه است وگرنه همه می دانند که Overdose با موفقیت! انجام گرفته و جریان فتنه و مجازی دوره اغما و مرگ خاموش را سپری می کند.
گفته می شود معتادان و کسانی که به مرز خودکشی می رسند، بیش از همه در معرض دست زدن آگاهانه به اوردوز قرار دارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید