قبول می کنیم امابه شرط آن که ادبشان کنیم! (خبر ویژه)

قبول می کنیم امابه شرط آن که ادبشان کنیم! (خبر ویژه)

همزمان با روز کارگر تحرکات محدود جریان فتنه و خصوصا برخی عوامل مستقیم سرویس های اطلاعاتی خارجی برای سوء استفاده از این فضا با ناکامی همراه با رسوایی روبرو شد.
چند گزارش دریافتی نشان می دهد موسوی و کروبی در یکی دو هفته گذشته به شدت در پی آن بوده اند که با جمعی از کارگران دیدار کنند اما تلاش های نزدیکان آنها برای فراهم آوردن جمعی حتی بسیار کوچک از کارگران و راضی کردن آنها به دیدار با این افراد به هیچ نتیجه ای نرسیده است. در برخی موارد کارگرانی که با این دعوت مواجه شده اند به واسطه ها گفته اند تنها در صورتی در چنین دیداری شرکت خواهند کرد که بتوانند سران فتنه را «ادب» کنند!
پس از ناکام ماندن همه این تلاش ها، پیشنهادهایی به موسوی و کروبی ارائه شده که با یک «جمع خودی» دیدار کنند اما خبر آن به صورت دیدار با کارگران منتشر شود. مشاوران موسوی و کروبی از ترس آبروریزی رسانه ای در اجرای این پیشنهاد مردد هستند. همچنین چند تشکل بزرگ کارگری در چند روز گذشته با مراجعه به نهادهای مسئول خواستار دریافت مجوز برای تجمع در مقابل منزل فتنه گران شده اند اما نتیجه بررسی درخواست آنها هنوز مشخص نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید