پشت پرده حضور جاسوس سوئد در دانشگاه سیستان و بلوچستان

پشت پرده حضور جاسوس سوئد در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

با انتشار خبر حضور یک جاسوس کارکشته دستگاه جاسوسی سوئد در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سایت های خبری کشور بررسی اهداف پشت پرده حضور این جاسوس حرفه ای در استان مهم و حساسی همچون سیستان و بلوچستان اهمیت ویژه ای یه خود گرفته است.

به گزارش زاهدان پرس یکی از مواردی که از گذشته، استان سیستان و بلوچستان با آن همیشه در گیر بوده بحث جریانات تجزیه طلب و قومیت گرا در این استان مرزی بوده است.

این در حالیست که جریانات تجزیه طلب و قومیت گرا در استان سیستان و بلوچستان از جریانات ریشه داری محسوب می شود که در مقاطع مختلف مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهایی بوده اند.

در همین حال بحث تجزیه ایران و استقلال مناطقی همچون بلوچستان، کردستان، خوزستان، آذربایجان و ... همیشه در دستور کار سیرویس های جاسوسی بیگانه نیز قرار داشته است.

در این میان با طرح خاورمیانه جدید و تلاش دستگاه های جاسوسی غرب برای تغییر جغرافیای سیاسی این منطقه مهم و ژئوپولتیک، استان سیستان و بلوچستان به علت دارا بودن پتانسیل بسیار بالا و تنوع قومی و مذهبی مورد توجه همیشگی این طرح و جاسوسان حرفه ای دنیا بوده است.

در همین حال هم اکنون اکثر رهبران تجزیه طلب و قومیت گرا استان سیستان و بلوچستان در سوئد به سر می برند و از آنجا برنامه های خود را پی گیری می کنند.

این در حالیست که دستگاه جاسوسی دولت سوئد موسوم به "سپو" با پوشش حمایت از تنوع فرهنگی و قومی-مسئله ای که در غرب مطرح نیست و به رسمیت شناخته نمی شود!- از این جریانات و رهبران آن با دادن امکانات مالی، رسانه ای و به رسمیت شناختن انجمن قومی مستقلشان جدای از هویت ایرانی در سالهای اخیر حمایت گسترده ای کرده است.

همچنین این جریانات با داشتن پایگاه های اینترنتی و حمایت شبکه های ماهوره ای همچون صدای آمریکاو بی بی سی فارسی سعی کرده اند با مردم این استان ارتباط رسانه ای داشته باشند و تفکرات قومیتگرایانه و تجزیه طلبانه خود را از این طریق القا کنند.

دستگاه جاسوسی سوئد که به اعتقاد کارشناسان امنیتی از پیچیده ترین و زبده ترین دستگاه های امنیتی دنیا می باشد در این راستا تلاش می کند که بومی های که از سیستان و بلوچستان به سوئد رفته اند خود را مستقل از هویت ایرانی دانسته و تنها خود را وابسته به یک قوم بدانند و از این طریق بحث تجزیه بلوچستان از ایران نه تنها برایشان سنگین نیایید بلکه به عنوان یک رسالت هویتی نیز مطرح باشد.

دستگاه جاسوسی سوئد در این سالها تلاش کرده است که مشخصا تفاوت های فرهنگی،قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان را از طریق برگزاری گردهمایی‌ها و جلسات توجیهی، با حضور اساتید دانشگاه‌ها و سخنوران ـ مستخدمان سپو! ـ و تبلیغات گسترده را بسیار پررنگ نشان داه و از این طریق به ظن خود بیشتر به طرح تجزیه بلوچستان کمک کند.

این در حالیست که برای تحقق کامل تجزیه بلوچستان از ایران تشکیلات قومیت گرای که دستگاه جاسوسی سوئد برای سیستان و بلوچستان تشکیل داده است باید برای تحقق هدف تجزیه در گام دوم طراحی با بومی های استان مرتبط شوند.

یکی از بهترین فرصت ها برای این ارتباط گیری در خلال برگزاری همایش های قومی در دانشگاه ها می باشد.

چنانچه که به یکباره مشاهده می شود که در خلال یکی از این نوع همایش ها در دانشگاه سیستان و بلوچستان و در میان غفلت مسئولین امر مأمور کارکشته سپو (کارین ـ ج) در این همایش حضور پیدا می کند!.

با توجه به گزارش بالا کاملا هویداست که این جاسوس کارکشته در دانشگاه سیستان و بلوچستان چه میکرده و چه ارتباطاتی با چه کسانی گرفته است.

به نظر می آید پیگیری پروژه حضور کارین – ج در دانشگاه سیستان و بلوچستان بتواند چهره پشت پرده جریان تجزیه طلب در استان سیستان و بلوچستان را برملا سازد.

/ 0 نظر / 3 بازدید