پیشنهاد اومانیستی همسر خاتمی به مخاطبان

پیشنهاد اومانیستی همسر خاتمی به مخاطبان

 

همسر رضا خاتمی دیروز در ستون "آخرین پیشنهاد" یک روزنامه صبح از برنامه های اوقات فراغت خود نوشته است و اینکه در کنار پروژه هایی که دارد(!) فراغت خود را با دیدن فیلم هالیوودی و خواندن دو کتاب از مسعود بهنود گذرانده است.

فیلمی که زهرا اشراقی دیدن آن را به مخاطبان پیشنهاد کرده‘ از سینمای تخیلی 2009 هالیوود است و جدا از داستان آن که همچون دیگر تولیدات هالیوود به شدت در خدمت تفکر اومانیسم است‘ از نوعی تصویر سازی بهره می برد که بازیگران آن با بدن های برهنه کامل دیده می شوند.

مسعود بهنود‘ دیگر پیشنهاد همسر خاتمی به مخاطبان سالهاست که در خارج کشور در خدمت رسانه های بیگانه و مخالفان نظام است و در اغتشاشات اخیر نیز در شبکه بی بی سی‘ پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفته بود. اشراقی که دخترعمه سید حسن مصطفوی نیزاست در پایان پیشنهادش به مخاطبان گفته که ورزش کردن و دیدن این جور فیلم و آن جور کتابها می تواند این روزها را برایمان قابل تحمل کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید