سخنگوی سازمان زیگزاگ سرانجام موفق به بازداشت شد! (خبر ویژه)

سخنگوی سازمان زیگزاگ سرانجام موفق به بازداشت شد! (خبر ویژه)

سخنگوی سازمان مجاهدین (انقلاب) پس از ماه ها تلاش، موفق به بازداشت شد! آرمین از تابستان سال گذشته مورد بدگمانی شدید برخی اعضاء و هواداران سازمان قرار داشت. وی روز گذشته بازداشت شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران، اتهام وی را «ارتکاب جرایم امنیتی» عنوان کرد.
دستگیری اغلب اعضای موثر سازمان در جریان اغتشاشات سال گذشته باعث شده بود آرمین در محافل گوناگون با این علامت سوال توأم با شک و بدگمانی مواجه شود که چرا او در میان عناصر تندرو سازمان از بازداشت استثنا می شود. وی مرداد سال گذشته طی مقاله ای که در روزنامه زنجیره ای اعتماد چاپ کرد، اعترافات ابطحی و عطریانفر در دادگاه را زیر سوال برد و با ادعای شکنجه شدن آنها نوشت: مردم انتظار دارند دست کم چهره های سرشناس اصلاح طلب در شرایط مختلف حتی در زندان و تحت شکنجه بر عقاید خود استوار باشند... درهم شکستن و تاب نیاوردن برخی دوستان ما واجد هیچ افتخاری برای کسانی نیست که آنها را در بند کشیده اند... حقیر به رغم همه خطرها و محرومیت ها و شرایط سخت و دشواری که به جان خریده ام، هنوز نمی توانم ادعا کنم مانند دوستان در بندم تاب شرایط دشوار زندان را داشته باشم و اگر به این شرایط دچار شوم از هم اکنون اعلام می کنم اگر سخنی برخلاف آنچه گذشت از بنده شنیده شد، اعتقاد و باور من نیست و تحت شرایط ویژه و اجبار بدان اقدام کرده ام(!)
آرمین از جمله کسانی است که در سازمان مجاهدین و در نشریه عصر ما به تئوریزه کردن بلوک بندی انحرافی و القایی بیگانگان مبنی بر «چپ و راست» پرداختند اما در اوج چپ نمایی، بی آن که حتی راهنمایی بزنند، به جانب راست افراطی پیچیدند و تابلوی سکولاریسم، لیبرالیسم، سرمایه داری عنان گسیخته و اعتمادمطلق به آمریکا و غرب را بلند کردند و هرگز توضیحی درباره این تذبذب سیاسی ارائه نکردند.
گفتنی است که برخی از مدعیان اصلاحات در ادامه تردیدهای خود نسبت به آرمین، بازداشت او را یک حرکت نمایشی از سوی مراکز امنیتی نظام تلقی کرده اند که براساس برخی شواهد موجود، این دیدگاه نمی تواند از صحت چندانی برخوردار باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید