چرخ فلک (گفت و شنود)

چرخ فلک (گفت و شنود)

گفت: یکی از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم که به آمریکا پناهنده شده است به ائتلاف فتنه گران با منافقین اعتراف کرد.
گفتم: حالا که همه چیز افشا شده اعتراف می کند؟! حالا چی گفته؟
گفت: فاطمه حقیقت جو در جمع گروه های ضدانقلاب در آمریکا گفته است، ما اصلاح طلبان با سازمان مجاهدین (منافقین)، سلطنت طلب ها و مارکسیست ها، یک هدف مشترک داریم و آن هم براندازی جمهوری اسلامی ایران است!
گفتم: حیوونکی!
گفت: این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم گفته است، اگرچه جنبش سبز به نتیجه مطلوب نرسید ولی حرکت دستجمعی ما قابل تقدیر است!
گفتم: در شهر محل سکونت یکی از همین ندید بدیدها چرخ فلک نصب کرده بودند، یکی از آنها به شهرداری زنگ زد و گفت؛ باید از شما تشکر کنم! چون از وقتی که این پنکه بزرگ را نصب کرده اید، هوای شهر ما خنک تر شده است!!

/ 0 نظر / 3 بازدید